BTC/USD 54647.11$ETH/USD 2575.32$DASH/USD 306.14$LTC/USD 280.95$XMR/USD 386.6$ZEC/USD 244.31$
BTC/USD 54647.11$ETH/USD 2575.32$DASH/USD 306.14$LTC/USD 280.95$XMR/USD 386.6$ZEC/USD 244.31$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Apvienotajā Karalistē strādājošiem Latvijas iedzīvotājiem pēc breksita Latvijā jādeklarē darba alga

Apvienotajā Karalistē strādājošiem Latvijas iedzīvotājiem pēc breksita Latvijā jādeklarē darba alga

Apvienotajā Karalistē strādājošiem Latvijas iedzīvotājiem pēc breksita Latvijā jādeklarē darba alga 29.03.2021

Kopš 2020. gada 31. janvāra Apvienotā Karaliste vairs nav ES dalībvalsts un automātiskā informācijas apmaiņa ar Latviju vairs nenotiek, Latvijas nodokļu rezidentiem ir pienākums turpmāk katru gadu līdz 1. jūnijam iesniegt Latvijas VID gada ienākumu deklarāciju, norādot tajā Apvienotajā Karalistē saņemto darba algu. 

Deklarācija par 2020. gadu jāiesniedz līdz 2021. gada 1. jūlijam.

- Papildus nodokļi Latvijā par ienākumiem no algota darba, kas saņemti Apvienotajā Karalistē, nav jāmaksā

- Nodokļiem par algota darba ienākumiem noteikti ir jābūt nomaksātiem Apvienotajā Karalistē – samaksai jābūt apliecinātai ar Apvienotās Karalistes nodokļu iekasēšanas institūcijas apstiprinātiem dokumentiem, kas jāpievieno gada ienākumu deklarācijai.

- Citi ienākumi, piemēram, no nekustamā īpašuma izīrēšanas vai par autordarbiem, arī pēc breksita jāturpina deklarēt tāpat kā līdz šim.

- Ārvalstīs saņemtu algu deklarē deklarācijas D2 pielikumā.


Kad Apvienotajā Karalistē saņemtā alga NAV jādeklarē?

Ja cilvēks vairs netiek uzskatīts par Latvijas rezidentu nodokļu izpratnē un viņš Latvijā negūst nekādus ienākumus, tad gada ienākumu deklarācija viņam Latvijā vairs nav jāsniedz un ārpus Latvijas gūtie ienākumi nav jādeklarē.

Lai AK dzīvojošs cilvēks kļūtu par Latvijas nerezidentu nodokļu izpratnē, viņam ir jāiesniedz VID brīvā formā rakstīts iesniegums, ar faktiem pamatojot to, ka ar Apvienoto Karalisti cilvēkam ir izveidojušās ciešākas personīgās un ekonomiskās saites nekā ar Latviju un lūdzot uzskatīt par Latvijas nerezidentu. Šim iesniegumam pievieno arī dokumentu, kas apliecina, ka cilvēkam ir rezidenta statuss AK. 

Fakti, kas pamato atteikšanos no rezidences statusa Latvijā - ja cilvēks ir deklarējis savu dzīvesvietu Apvienotajā Karalistē un neuzturas Latvijā ilgāk par 183 dienām 12 mēnešu periodā.

Būtiski, ka neatkarīgi no rezidences statusa cilvēkam saglabājas pienākums Latvijā deklarēt Latvijā gūtos ienākumus. Tā, piemēram, viena no biežāk sastopamajām situācijām, kad nodokļu nerezidents Latvijā gūst ienākumus, kas jādeklarē Latvijā, ir kapitāla pieauguma gadījumā, ja tiek pārdots Latvijā piederošs nekustamais īpašums. Plašāka informācija - VID tīmekļvietnes sadaļā “Nodokļi/Iedzīvotāju ienākuma nodoklis/Ienākuma nodoklis no kapitāla pieauguma”.


Plašāka informācija par Gada ienākumu deklarāciju, tās aizpildīšanu un iesniegšanu pieejama VID tīmekļvietnes sadaļā “Privātpersonām/Gada ienākumu deklarācija” un “Privātpersonām/Latvijas rezidenti ārvalstīs”.

Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png