BTC/USD 6320.05$ETH/USD 132.32$DASH/USD 64.42$LTC/USD 38.49$XMR/USD 47.24$ZEC/USD 30.7$
BTC/USD 6320.05$ETH/USD 132.32$DASH/USD 64.42$LTC/USD 38.49$XMR/USD 47.24$ZEC/USD 30.7$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas precizēšana

Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas precizēšana

Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas precizēšana 08.10.2019

2019. gada 15. augustā ir stājušies spēkā grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā, kas vairākos gadījumos ierobežo iespējas mainīt mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijā norādīto informāciju:

tabulanew2.png

Tādēļ pirms deklarācijas iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienestā lūdzam rūpīgi pārbaudīt MUN deklarācijā iekļautos datus, vai:

» ir norādīti visi konkrētajā ceturksnī nodarbinātie darbinieki, t. sk. īpašnieks, valdes loceklis, prokūrists;

» par visiem darbiniekiem ir iesniegts pārskats Ziņas par darba ņēmējiem” par darbinieku nodarbinātību konkrētajā ceturksnī, izņemot par īpašnieku, valdes locekli, prokūristu; 

» darbinieku ienākumi ir deklarēti atbilstoši reģistrētajam darba periodam;

Piemēram, ja darbiniekam ir reģistrētas darba attiecības, sākot ar 2019.gada 3.septembri, tad deklarācijā par 2019. gada 3. ceturksni darbiniekam ceturkšņa I un II mēnesī (jūlijā un augustā) ienākumi būs 0,00 euro, savukārt III mēnesī (septembrī) ir jānorāda gūtie darba ienākumi. Arī gadījumos, ja darbinieks nav guvis ienākumus konkrētajā ceturksnī (atrodas prombūtnē – darbnespēja, bezalgas atvaļinājums, bērna kopšanas atvaļinājums), darbinieks ir jāiekļauj ceturkšņa deklarācijā.

» pareizi ir norādīts mikrouzņēmuma ceturkšņa apgrozījums (saimnieciskās darbības ieņēmumi), nejaucot to ar ienākumiem. 

Nekorektas informācijas atspoguļošana ietekmē Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumu saņemšanu, t.i., slimības/bezdarbnieka/maternitātes pabalsta un pensijas apmēru Jums un Jūsu darbiniekiem.

Ar informāciju par MUN deklarācijas aizpildīšanu var iepazīties VID tīmekļa vietnē sadaļā “Informatīvie un metodiskie materiāli” metodiskajā materiālā “Mikrouzņēmumu nodoklis”.

Avots: vid.gov.lvJaunumi
GRAFA_V.png