BTC/USD 9124.79$ETH/USD 267.38$DASH/USD 159.39$LTC/USD 137.63$XMR/USD 99.31$ZEC/USD 110.92$
BTC/USD 9124.79$ETH/USD 267.38$DASH/USD 159.39$LTC/USD 137.63$XMR/USD 99.31$ZEC/USD 110.92$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Baltijas valstis tiecas uz vienotu kapitāla tirgu un investoru piesaisti

Baltijas valstis tiecas uz vienotu kapitāla tirgu un investoru piesaisti

Baltijas valstis tiecas uz vienotu kapitāla tirgu un investoru piesaisti 01.04.2019

Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (ERAB) sadarbībā ar Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta dienestu ir īstenojusi projektu Finanšu ministrijā, novērtējot Latvijas kapitāla tirgu. Pirmdien, 1. aprīlī, Finanšu ministrijā apsprieda novērtējumā paustos ieteikumus izstrādāt vienotu vērtspapīru tirgus indeksu klasifikāciju Baltijas valstīm, lai vēl vairāk paaugstinātu reģiona kā investīciju galamērķa profilu. Apspriestajā ziņojumā ir identificētas vairākas kopīgas Baltijas mēroga iniciatīvas, kas ir apliecinājums reģionālās klasifikācijas pamatotībai.

2017. gada 6. novembrī Baltijas valstis parakstīja saprašanās memorandu, kurā ir izteikta interese attīstīt reģionālo kapitāla tirgu, un jau 2018. gada novembrī nosūtījušas kopīgu vēstuli starptautiskajam indeksu pakalpojumu sniedzējam MSCI, lai sāktu vienotu vērtspapīru tirgus indeksu klasifikāciju. MSCI ir neatkarīga iestāde, kas nodrošina informāciju un instrumentus investoriem, kā arī, nosakot vērtspapīru tirgus indeksu klasifikāciju, iekļauj valstis un reģionus starptautisko investoru redzes lokā. 

„Kapitāla tirgi ir ļoti svarīgi ekonomikai, jo tie dažādo uzņēmumu finansēšanas avotus, ļauj finansēt paplašināšanos un radīt jaunas darba vietas. Reģionālās sadarbības rezultātā ir rasti vairāki nozīmīgi risinājumi, kā ilgtermiņā nostiprināt kapitāla tirgu un izvirzīt mērķus kapitāla tirgus indeksa uzlabošanai. Līdzšinējā Baltijas valstu sadarbība pierāda, ka kopā iespējams sekmīgi turpināt kapitāla tirgu attīstību reģionā, pievēršot tam arī vairāk ārvalstu investoru uzmanības,” norāda finanšu ministrs Jānis Reirs.

Lai turpinātu kapitāla tirgu attīstību reģionā, nepieciešams sekmēt valsts un privāto uzņēmumu parāda un akciju tirgus iespējas, kas vienlaikus uzlabotu arī tirgus kapitalizāciju, likviditāti un investīciju produktu pieejamību vietējā kapitāla tirgū. Kā sekmīgi piemēri minami Tallinas ostas sākotnējā publiskā piedāvājuma pieredze Igaunijā un Lietuvas enerģētikas uzņēmumu darbība kapitāla tirgū, kas palielināja investoru interesi par Baltijas valstīm. Latvijas institūcijas gatavojas turpināt valsts kapitālsabiedrību pārvaldīšanas politikas izvērtējuma projektu, ko finansēs Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta dienests un īstenos ERAB.

Vairāk uzzini - 

http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/jaunumi/starptautiska_finansu_sadarbiba/60328-baltijas-valstis-tiecas-uz-vienotu-kapitala-tirgu-un-investoru-piesaisti

Photo
Jaunumi
GRAFA_V.png