BTC/USD 54918.84$ETH/USD 2559.63$DASH/USD 304.56$LTC/USD 279.32$XMR/USD 382.44$ZEC/USD 245.06$
BTC/USD 54918.84$ETH/USD 2559.63$DASH/USD 304.56$LTC/USD 279.32$XMR/USD 382.44$ZEC/USD 245.06$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Grants apgrozāmajiem līdzekļiem pieejams būtiski plašākam komersantu lokam

Grants apgrozāmajiem līdzekļiem pieejams būtiski plašākam komersantu lokam

Grants apgrozāmajiem līdzekļiem pieejams būtiski plašākam komersantu lokam 09.03.2021

Ekonomikas ministrija ir saņēmusi EK saskaņojumu par 2021. gada sākumā (28. janvārī, 4. februārī un 18. februārī) valdības apstiprinātajiem grozījumiem atbalsta programmā granta (dāvinājuma) saņemšanai apgrozāmajiem līdzekļiem Covid-19 skartajiem uzņēmumiem. 

Līdz ar to VID 2021. gada 5. martā uzsācis pieteikumu pieņemšanu atbalsta saņemšanai pēc precizētajiem kritērijiem, t.i. atbalsts ir pieejams būtiski plašākam komersantu lokam.

Līdz ar precizētajiem kritērijiem, no 2021. gada janvāra līdz maijam ikmēneša grantam (dāvinājumam) apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai var pieteikties uzņēmumi, kuru apgrozījuma kritums attiecīgajā mēnesī atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

 Kritērijs: Apgrozījuma 
kritums,%
Salīdzinot ar:
atbalsta perioda mēnesī uzņēmuma apgrozījums
un kuram atbalsta perioda mēnesī apgrozījums
↓ vismaz par 20%
↓ vismaz par 30%
vidējo apgrozījumu 2020. gada aug.,sept. un okt. kopā,
ar apgrozījumu 2019. gada vai 2020. gada attiec.mēnesī
reģistrēts VID kā nodokļu maksātājs pēc 01.01.2020 ↓ vismaz par 20% vidējo apgrozījumu 2020. gada aug.,sept. un okt. kopā
uzsācis saimniecisko darbību pēc 01.01.2019 ↓ vismaz par 20%
vidējo apgrozījumu 2020. gada aug., sept. un okt. kopā
atbalsta perioda mēnesī uzņēmuma apgrozījums
un kura apgrozījums kopš 01.04.2020. vismaz 3 mēn.
↓ vismaz par 30%
ir pārsniedzis 10%
2019. gada atbilstošo kalendāra mēnesi,
no 2019. gada atbilstošā kalendārā mēneša apgr.

Ja uzņēmums iepriekš – šā gada janvārī un februārī - nekvalificējās atbalsta saņemšanai, bet pēc precizētajiem kritērijiem tas var kvalificēties, uzņēmums var iesniegt iesniegumu atbalsta saņemšanai arī par š.g. janvāri un februāri (iesniegums jāiesniedz par katru mēnesi atsevišķi, apliecinot apgrozījuma kritumu attiecīgajā mēnesī).

Apgrozījuma krituma aprēķinā netiek ņemts vērā saņemtā atbalsta apmērs. 


Lai noteiktu, vai uzņēmums ir faktiski uzsācis saimniecisko darbību pēc 2019. gada 1. janvāra, VID vērtēs, vai attiecīgajā gada pārskatā atspoguļojas pasākumu kopums, kas identificē, ka uzņēmums plāno uzsākt saimniecisko darbību, piemēram, noslēgti darba līgumi, telpu nomas līgumi u.tml. Minētā pieeja nozīmē, ka uzņēmums var būt reģistrēts arī agrāk, piemēram, 2017. gadā, bet pēc 2019. gada bijusi faktiskā saimnieciskā darbība.


Atbalsta apmērs

Atbalsta apmērs ik mēnesi, sākot no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. maijam, būs 60% no uzņēmuma bruto darba algas kopsummas (tai skaitā arī veiktās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas), par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 100 000 eiro mēnesī, un ne vairāk kā 1 800 000 eiro mēnesī kopā saistītu personu grupai.

Komersanti grantam (dāvinājumam) apgrozāmajiem līdzekļiem var pieteikties katru mēnesi līdz 2021. gada 31. maijam, iesniedzot iesniegumus VID EDS vēlākais līdz 15. jūnijam un iesniedzot pieteikumu par katru mēnesi atsevišķi. Atbalstu komersanti varēs izlietot no atbalsta piešķiršanas brīža, bet ne vēlāk kā 2021. gada 31. jūlijam.

Kritērijus un kārtību granta piešķiršanai Covid-19 krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai nosaka MK 10.11.2020 noteikumi Nr.676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai".  

Avots: vid.gov.lv, Ekonomikas ministrija (em.gov.lv)

Jaunumi
GRAFA_V.png