BTC/USD 6250.53$ETH/USD 131.74$DASH/USD 64.19$LTC/USD 38.31$XMR/USD 47.12$ZEC/USD 30.67$
BTC/USD 6250.53$ETH/USD 131.74$DASH/USD 64.19$LTC/USD 38.31$XMR/USD 47.12$ZEC/USD 30.67$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Grozījumi likumā “Par grāmatvedību”

Grozījumi likumā “Par grāmatvedību”

Grozījumi likumā  “Par grāmatvedību” 07.11.2019

VID informē, ka likumā “Par grāmatvedību” veikti grozījumi, papildinot to ar normām, kas nosaka administratīvo atbildību grāmatvedības jomā un kompetenci sodu piemērošanā.

Grozījumi veikti saskaņā ar MK 2013. gada 4. februāra rīkojumu Nr.38 “Par Administratīvo sodu sistēmas attīstības koncepciju”, kas noteica nozaru ministrijām sadarbībā ar institūcijām, kuras šobrīd piemēro administratīvos sodus, izvērtēt visus to kompetencē esošos Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktos administratīvos pārkāpumus un, aktualizējot tos atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam, iekļaut nozares atbilstošajos likumos.


Likums “Par grāmatvedību” papildināts ar VI nodaļu “Administratīvie pārkāpumi grāmatvedības jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā”:

18. pants. Par kases operāciju uzskaites kārtības neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz septiņdesmit naudas soda vienībām*.

19. pants. Par grāmatvedības kārtošanas nosacījumu neievērošanu, par gada pārskata, konsolidētā gada pārskata neiesniegšanu noteiktajos termiņos vai normatīvajiem aktiem neatbilstoša gada pārskata un konsolidētā gada pārskata iesniegšanu VID vai Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz četrsimt naudas soda vienībām*.

20. pants. Par attaisnojuma dokumentu noformēšanas, reģistrēšanas un lietošanas kārtības neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām*.

Par attaisnojuma dokumentu par darījumiem vai darbībām ar akcīzes precēm noformēšanas, reģistrēšanas un lietošanas kārtības neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz četrsimt naudas soda vienībām*.

21. pants. Par preču piegādes vai pārvadājumu dokumentu noformēšanas, reģistrēšanas un lietošanas kārtības neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām.

Par tādu preču piegādes vai pārvadājumu dokumentu noformēšanas, reģistrēšanas un lietošanas kārtības neievērošanu, kuri attiecas uz darījumiem vai darbībām ar akcīzes precēm, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz četrsimt naudas soda vienībām*.

22. pants. Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 18., 19., 20. un 21. pantā minētajiem pārkāpumiem veic Valsts ieņēmumu dienests. Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 19. pantā minētajiem pārkāpumiem, ja tos izdarījusi politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība, veic Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs.


* Naudas soda apmēru likumā vai pašvaldību saistošajos noteikumos izsaka naudas soda vienībās. 

Viena naudas soda vienība ir pieci euro.

- Minimālais naudas sods fiziskajām un juridiskajām personām ir divas naudas soda vienības. 

- Maksimālais naudas sods fiziskajām personām ir 400 naudas soda vienību, bet juridiskajām personām — 4000 naudas soda vienību.

(Administratīvās atbildības likums, 16. pants).

 

Grozījumi likumā “Par grāmatvedību” stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu – 01.01.2020.

 

Avots: Valsts ieņēmumu dienests

Jaunumi
GRAFA_V.png