BTC/USD 7235.6$ETH/USD 145.81$DASH/USD 50.64$LTC/USD 44.16$XMR/USD 53.93$ZEC/USD 31.09$
BTC/USD 7235.6$ETH/USD 145.81$DASH/USD 50.64$LTC/USD 44.16$XMR/USD 53.93$ZEC/USD 31.09$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Plānotie grozījumi nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtībā

Plānotie grozījumi nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtībā

Plānotie grozījumi nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtībā 08.04.2019
Veselības ministrija ir saņēmusi LĢĀA vēstuli, kurā  LĢĀA lūdz steidzami pārskatīt ar  Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra noteikumos Nr.821 “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība”” (turpmāk - grozījumi noteikumos Nr.96) iekļautās normas, kas stājās spēkā 2019.gada 1.februārī, un izdarīt grozījumus, kas neattiecinātu jaunās prasības uz veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem ar mazu apgrozījumu, tai skaitā uz ģimenes ārstiem. 

LĢĀA vēstulē pauž viedokli, ka ar grozījumiem noteikumos Nr.96 iekļautais rada administratīvā sloga nepamatotu palielināšanu ģimenes ārstiem un personas (pacienta) datu aizsardzības pārkāpuma risku. LĢĀA jautājums par administratīvā sloga nepamatotu palielināšanu ģimenes ārstiem un par personas (pacienta) datu aizsardzības pārkāpuma risku 2019.gada 12.februārī tika skatīts LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē, piedaloties Veselības ministrijas, Finanšu ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta, LĀB, LĢĀA un biedrības “Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācija” pārstāvjiem.

Grozījumi noteikumos Nr.96 nesamērīgi palielināja administratīvo slogu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem ar mazu apgrozījumu, tai skaitā ģimenes ārstiem. Lai samazinātu administratīvo slogu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem ar mazu apgrozījumu, Veselības ministrija piedāvā svītrot noteikumos Nr.96 iekļautās prasības attiecībā uz augstāk minētām veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju kategorijām, vienlaikus svītrojot pienākumu 78.4.apakšpunkta pirmajā teikumā minēto informāciju norādīt par katru izsniegto un anulēto reģistrēto kvīti atbilstoši rekvizītiem.

Šobrīd noteikumos Nr.96 ir paredzēts, ka darījumu apliecinošie dokumenti – elektroniski sagatavotās reģistrētās kvītis – automātiski bez personas piekrišanas tiek nosūtītas Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskai deklarēšanas sistēmai. Šāda veselības datu apstrāde bez personas piekrišanas norādītajam mērķim nebūtu uzskatāma par atbilstošu Regulai 2016/679 šādu apsvērumu dēļ:

1) veselības datu apstrāde bez personas piekrišanas nav paredzēta Regulas 2016/679 9.pantā;

2) personām, kuras vēlas atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākumu nodokli par veselības aprūpes pakalpojumiem, ir tiesības brīvprātīgi iesniegt gada ienākumu deklarāciju. Nosūtot bez personas piekrišanas visas elektroniski sagatavotās reģistrētās kvītis, tās tiek nosūtītas arī par personām, kuras nevēlas aizpildīt gada ienākumu deklarāciju un nevēlas atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākumu nodokli, kas savukārt ir pretrunā ar Regulas 2016/679 5.pantu, kas nosaka datu apstrādes vispārējos principus, jo īpaši datu minimizēšanas principu.

 


Photo
Jaunumi
GRAFA_V.png