BTC/USD 64007.84$ETH/USD 3860.9$DASH/USD 191.72$LTC/USD 187.13$XMR/USD 254.61$ZEC/USD 145.86$
BTC/USD 64007.84$ETH/USD 3860.9$DASH/USD 191.72$LTC/USD 187.13$XMR/USD 254.61$ZEC/USD 145.86$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Informācija zvērinātu advokātu biroju klientiem

Informācija zvērinātu advokātu biroju klientiem

Informācija zvērinātu advokātu biroju klientiem 29.09.2021

2021. gada 16. martā stājās spēkā grozījumi LR advokatūras likumā, kas noteic, ka līdz šī gada 16. septembrim zvērinātu advokātu birojam ir jāreģistrējas Komercreģistrā:

- kā personālsabiedrībai vai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību (SIA). 

Pretējā gadījumā Latvijas Zvērinātu advokātu padome pieņem lēmumu par tā tiesībspējas zaudēšanu un par šo lēmumu informē VID, kurš, savukārt, izslēdz šo zvērinātu advokātu biroju no nodokļu maksātāju reģistra. Tādā gadījumā šāds zvērinātu advokātu birojs vairs nav tiesīgs izsniegt saviem klientiem attaisnojuma dokumentus.


VID aicina zvērinātu advokātu biroju klientus pārliecināties, ka izvēlētais advokātu birojs ir reģistrēts Komercreģistrā, lai attiecīgi tā izrakstītos rēķinus varētu atzīt klienta grāmatvedībā. 


Pašiem reģistrētajiem advokātu birojiem jāpievērš uzmanība, lai viņu darījumu partneri rēķinos norāda advokātu biroja jaunos rekvizītus.


VID aicina visus zvērinātu advokātu biroju klientus un darījumu partnerus pārliecināties par advokātu biroja tiesisko statusu Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas tīmekļvietnes sadaļā “Zvērināti advokāti”.   

Ja zvērinātu advokātu birojs līdz 2021. gada 16. septembrim nav reģistrējies Komercreģistrā, tad klients šī biroja izrakstītos rēķinus nevar atzīt savā grāmatvedībā, jo tas ir uzskatāms par likvidētu.

Savukārt, gadījumā, ja likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts zvērinātu advokātu birojs saņem rēķinu no darījuma partnera ar iepriekšējā zvērinātu advokātu biroja rekvizītiem, tad birojam ir jāvēršas pie sava darījuma partnera un jālūdz noformēt korektu rēķinu, proti, norādot Komercreģistrā reģistrēta zvērinātu advokātu biroja rekvizītus.

Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png