BTC/USD 9275.87$ETH/USD 240.43$DASH/USD 90.56$LTC/USD 67.3$XMR/USD 74.55$ZEC/USD 54.35$
BTC/USD 9275.87$ETH/USD 240.43$DASH/USD 90.56$LTC/USD 67.3$XMR/USD 74.55$ZEC/USD 54.35$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Izdari izvēli, kam atstāt savu pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu

Izdari izvēli, kam atstāt savu pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu

Izdari izvēli, kam atstāt savu pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu 21.01.2020

Valsts fondēto pensiju likums nosaka, ka ikviens pensiju 2. līmeņa dalībnieks, kurš vēl nav pieprasījis vecuma pensiju (t.sk. priekšlaicīgo), no šī gada var izvēlēties, kā izmantot viņa pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu, ja gadījumā viņš nomirst līdz vecuma pensijas piešķiršanai. 

Tagad pensiju 2. līmeņa dalībnieki var noteikt, kā VSAA rīkoties ar uzkrāto pensiju 2. līmeņa kapitālu viņu nāves gadījumā:

   ♦ nodot mantojumā Civillikumā noteiktajā kārtībā;

   ♦ pievienot citas personas pensiju 2. līmeņa kapitālam; 

   ♦ ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā.

Kā paziņot savu izvēli?

Ja persona vēlas savu pensiju 2. līmeņa uzkrājumu nodot mantojumā, jāvēršas VSAA ar iesniegumu: 


Ja persona savu izvēli nebūs norādījusi, mirušā pensiju 2. līmeņa uzkrājumu VSAA ieskaitīs valsts pensiju speciālajā budžetā.

Izvēli persona var mainīt, VSAA ņems vērā pēdējā saņemtajā iesniegumā norādīto.

Plašāka informācija par pensiju 2. līmeņa mantošanas iespējām interneta vietnē www.kampensiju.lv.


Avots: vsaa.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png