BTC/USD 33124.61$ETH/USD 1267.86$DASH/USD 107.82$LTC/USD 141.04$XMR/USD 140.01$ZEC/USD 89.78$
BTC/USD 33124.61$ETH/USD 1267.86$DASH/USD 107.82$LTC/USD 141.04$XMR/USD 140.01$ZEC/USD 89.78$
baner_1.jpg
baner22.jpg
VID atgādina par izmaiņām nodokļu jomā saimnieciskās darbības veicējiem

VID atgādina par izmaiņām nodokļu jomā saimnieciskās darbības veicējiem

VID atgādina par izmaiņām nodokļu jomā saimnieciskās darbības veicējiem 04.01.2021

VID atgādina par izmaiņām dažādos nodokļu normatīvajos aktos, kas stājas spēkā 2021. gadā un ir saistošas fiziskajām personām, kas veic saimniecisko darbību. 

Jau 2021. gada 1. janvārī sāka darboties vienotais nodokļu konts. Tas nozīmē, ka:

- visi VID administrētie nodokļi būs jāmaksā vienā kontā
- visiem iekšzemes nodokļu maksājumiem ir viens termiņš – 23. datums
- ir mainīti vairāku nodokļu deklarāciju iesniegšanas termiņi.
Izmaiņas nodokļu jomā skar: 
- darba ņēmējus, 
- mikrouzņēmuma nodokļa maksātājus, 
- saimnieciskās darbības veicējus, 
- patentmaksas maksātājus, 
- autoratlīdzības saņēmējus.

Papildināts to personu loks, par kurām ir tiesības piemērot attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstniecības pakalpojumiem, proti, visi tie IIN maksātāji, kuriem ir māsa vai brālis ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, iesniedzot 2020. gada ienākumu deklarāciju no 2021. gada 1. marta, varēs atgūt daļu no izdevumiem par viņu ārstniecību un izglītību.


Izmaiņas darba ņēmējiem

No 2021. gada mainās algas nodokļu, proti, iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) un valsts sociālās apdrošināšana obligāto iemaksu likmes. Mainās arī minimālās darba algas apmērs – nākamgad tā būs 500 eiro apmērā, bet neapliekamo minimumu piemēros nodokļu maksātājiem, kuru gada ienākumi nepārsniegs 21 600 eiro jeb 1800 eiro mēnesī.

Joprojām ir spēkā diferencētais neapliekamais minimums un IIN progresīvā likme, kas atkarīga no personas kopējiem ienākumiem gada laikā. Tāpēc tie iedzīvotāji, kam ienākumi bijuši mainīgi un atšķirsies no 2020. gada ienākumiem, bet 2021. gadā vidējie mēneša ienākumi sasniegs 1800 eiro apmēru, elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā var veikt atzīmi “Nepiemērot prognozēto mēneša neapliekamo minimumu”, lai neveidotos iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) parāds.

Sākot no 2021. gada tiem iedzīvotājiem, kam par iepriekšējo gadu veidosies IIN starpība, kas jāpiemaksā budžetā, tā tiks aprēķināta automātiski saskaņā ar VID rīcībā esošo informāciju, neatkarīgi no tā, vai cilvēks ir iesniedzis gada ienākumu deklarāciju.


Izmaiņas mikrouzņēmumu darbiniekiem

Svarīgi, ka izmaiņas attiecībā uz mikrouzņēmuma darbiniekiem daļēji stājas spēkā gan no 2021. gada 1. janvāra, gan 1. jūlija.

Jau reģistrētā mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbiniekam, kurš pieņemts darbā līdz 2020. gada 31. decembrim, no 2021. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam nav piemērojams mikrouzņēmuma darbinieka ienākuma ierobežojums 720 euro mēnesī.

No 2021. gada 1. jūlija darbinieka ienākumiem no mikrouzņēmuma piemēro iedzīvotāju ienākuma nodokli (algas nodokli) saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un darbinieku apdrošina kā darba ņēmēju saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu".

VID tiešsaistes seminārs par izmaiņām MUN likumā ir pieejams ŠEIT


Izmaiņas saimnieciskās darbības veicējiem

Izmaiņas attiecas uz obligāto sociālo iemaksu veikšanas kārtību un skar visus iedzīvotājus, kas reģistrējušies VID kā saimnieciskās darbības veicēji jeb pašnodarbinātie.

Jāņem vērā, ka šīm izmaiņām ir atšķirīgs spēkā stāšanās laiks: 

- periodā no 2021. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam pašnodarbinātajiem obligāto sociālo iemaksu veikšanas kārtība nemainās, proti, pašnodarbinātās personas veic obligātās iemaksas no brīvi izraudzītas ienākumu daļas, kas nav mazāka par 500 euro reizinot ar 31,07% (likme, kas noteikta pašnodarbinātajiem) un iemaksas pensiju apdrošināšanai 5% (no ienākumiem, kuri nav mazāki par 500 euro un faktisko ienākumu starpības).

- ar 2021. gada 1. jūliju pašnodarbinātajām personām ir jāveic VSAOI pensiju apdrošināšanai 10% apmērā (līdzšinējo 5% vietā).


Izmaiņas patentmaksas maksātājiem

No 2021. gada 1. janvāra patentmaksa kā nodokļu nomaksas režīms vairs nav spēkā.

Tiek saglabāts samazinātās patentmaksas režīms, ko var izmantot pensionāri un cilvēki ar 1. vai 2. grupas invaliditāti.

Ja pilnā patentmaksa jau samaksāta līdz 2020. gada 18. decembrim, tad patentmaksas režīmu var izmantot arī 2021. gadā visu to laiku, par kuru ir veikta apmaksa, taču ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim.

Ja vēlaties turpināt savu saimniecisko darbību, to iespējams darīt kā VID reģistrētam saimnieciskās darbības veicējam vai mikrouzņēmuma nodokļa maksātājam.  


Izmaiņas autoratlīdzības saņēmējiem

Autoratlīdzības saņēmējiem no 2021. gada 1. jūlija būs jauna IIN un VSAOI maksāšanas kārtība ar pārejas periodu līdz 2021. gada 31. decembrim. Šī jaunā maksāšanas kārtība neattiecas uz kolektīvā pārvaldījuma organizācijām. Saņemot autoratlīdzību no kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, nodokļu ieturēšanas kārtība nemainās.


Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png