BTC/USD 51206.48$ETH/USD 4366.47$DASH/USD 139.11$LTC/USD 160.57$XMR/USD 202.19$ZEC/USD 183.47$
BTC/USD 51206.48$ETH/USD 4366.47$DASH/USD 139.11$LTC/USD 160.57$XMR/USD 202.19$ZEC/USD 183.47$
baner_1.jpg
baner22.jpg
No 1. septembra izmaiņas intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā

No 1. septembra izmaiņas intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā

No 1. septembra izmaiņas intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā 31.08.2021

2021. gada 1. septembrī stājas spēkā grozījumi Muitas likumā un grozījumi MK 2017. gada 8. augusta noteikumos Nr. 468 "Noteikumi par atsevišķiem muitas kontroles veidiem", kas nosaka izmaiņas muitas kontroles pasākumiem intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai. 

Atsevišķos gadījumos attiecībā uz precēm, par kurām ir aizdomas, ka tās ir viltotas, personas tiesību aizstāvība tiks nodrošināta tiesā, tāpēc noteikta personas rīcība gadījumos, kad tiesā ir iesniegts prasības pieteikums par tiesvedības uzsākšanu par viltotām precēm.


Mainās VID kompetence, ja muitas kontroles pasākumu rezultātā tiek konstatēts intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums.

VID arī turpmāk pieņems lēmumus par viltotu preču nodošanu iznīcināšanai:

- ja preču deklarētājs vai valdītājs pret to neiebilst, kā arī

- gadījumos, kad preču deklarētājs iebilst pret iznīcināšanu, bet tās ir preces, kuras var deklarēt mutiski vai ar samazinātu datu kopu (preces personīgajā bagāžā, pasta sūtījumos līdz 1000 eiro vērtībā).

Gadījumos, kad preču deklarētājs vai valdītājs iebilst pret tādu preču iznīcināšanu, kas deklarējamas ar pilnu muitas deklarāciju, intelektuālā īpašuma tiesību īpašniekam savu tiesību aizsardzībai būs jāsniedz prasības pieteikums vispārējās jurisdikcijas tiesā (Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā). Šādos gadījumos noteikts pienākums preču deklarētājam vai valdītājam līdz tiesas lēmumam pieņemt uzglabāšanā aizturētās preces. Ja preču deklarētājs vai valdītājs preces nepieņem glabāšanā, tās tiks nodotas iznīcināšanai.

Ar grozījumiem MK noteikumos Nr.468 tiek noteikta preču paraugu izņemšanas un atdošanas kārtība. Tāpat VID glabāšanā esošo preču izmaksu summa, ņemot vērā faktiskās izmaksas, ir palielināta uz 8,89 eiro mēnesī par 1m² aizņemto platību, un noteikts, ka maksa tiks aprēķināta par 1m², ja aizņemtā platība ir mazāka par 1m².

Avots: vid.gov.lv
Jaunumi
GRAFA_V.png