BTC/USD 7235.6$ETH/USD 145.81$DASH/USD 50.64$LTC/USD 44.16$XMR/USD 53.93$ZEC/USD 31.09$
BTC/USD 7235.6$ETH/USD 145.81$DASH/USD 50.64$LTC/USD 44.16$XMR/USD 53.93$ZEC/USD 31.09$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Izstrādātas jaunas vadlīnijas publiskajai un privātajai partnerībai

Izstrādātas jaunas vadlīnijas publiskajai un privātajai partnerībai

Izstrādātas jaunas vadlīnijas publiskajai un privātajai partnerībai 22.05.2019

Lai vairotu vienotu izpratni par publiskās un privātās partnerības (PPP) projektu strukturēšanu, plānošanu un īstenošanu, kā arī sniegtu atbalstu finanšu un ekonomisko aprēķinu praktiskā sagatavošanā, ir izstrādātas PPP projektu finanšu un ekonomisko aprēķinu vadlīnijas, standarta modelis un tā aizpildīšanas metodoloģija.

Metodoloģiskie materiāli salāgoti ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, Eiropas Savienības Statistikas biroja (EUROSTAT) un Eiropas publiskās un privātās partnerības ekspertīzes centra (EPEC) izstrādātajām vadlīnijām PPP jomā.

Vadlīnijas veido divas savstarpēji saistītas datnes – Vadlīniju aprakstošā daļa (word datne) un Finanšu modelis(excel datne). Abas datnes ir lietojamas kopīgi. Tajās ietvertās ziņas un informācija ir vērtējamas un izmantojamas savstarpējā sasaistē.

Metodoloģija PPP projektu finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanai satur finanšu analīzes, ekonomiskās analīzes, jūtīguma un risku analīzes, izmaksu un ieguvumu analīzes, kā arī dažādu finanšu modeļu salīdzināšanas veikšanas norādes, tai skaitā ir izstrādāta metodoloģija projekta aktīvu klasificēšanai privātā vai publiskā partnera aktīvu bilancē (ārpus bilances saistības un bilances saistības).

PPP projektu finanšu un ekonomisko aprēķinu standarta modelis un tā aizpildīšanas vadlīnijas ir sagatavotas, veicot:

  • juridiskajā jomā – PPP regulējošo spēkā esošu tiesību aktu, tai skaitā direktīvu, likumu, Ministru kabineta noteikumu, vadlīniju (tai skaitā EPEC un EUROSTAT) juridisko tulkošanu un interpretāciju, citu valstu juridiskās pieredzes izpēti, tās apkopošanu, pārņemšanu un pielāgošanu nacionālā līmeņa normatīvo aktu prasībām, kā arī sniedzot detalizētu risku un ieguvumu sadalījumu starp privāto un publisko partneri;
  • finanšu jomā – citu valstu PPP finanšu modeļu izstrādes (tai skaitā datorizētās izstrādes), optimāla risku dalījuma un vadības modeļa un finansēšanas struktūras izstrādes, ieguldījumam atbilstošas vērtības noteikšanas pieredzes izpēti, tās apkopošanu, pārņemšanu un pielāgošanu nacionālajam līmenim (tai skaitā salāgošanu ar EUROSTAT un EPEC vadlīnijām), kā arī sniedzot detalizētu risku un ieguvumu sadalījumu starp privāto un publisko partneri.

Ir nodrošināta arī paskaidrojošu shēmu/infografiku izstrāde, kas detalizēti skaidro, vizualizē un palīdz publiskā sektora pārstāvjiem izprast attiecīgus FEA modeļa izstrādes posmus un procesus.

Vadlīnijas nav visaptverošas, tādēļ finanšu ekonomisko aprēķinu aprakstošās un aprēķinu daļas detalizācijas pakāpe ir jākonkretizē atbilstoši katram plānotajam PPP projektam.

Vadlīnijas pēc Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pasūtījuma izstrādāja SIA "Deloitte Latvia". 

Jaunās vadlīnijas ir atrodamas šeit

https://cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2019/izstradatas-vadlinijas-publiskajai-un-privatajai-partneribai

Photo
Jaunumi
GRAFA_V.png