BTC/USD 12799.57$ETH/USD 393.76$DASH/USD 74.97$LTC/USD 55.5$XMR/USD 120.56$ZEC/USD 63.05$
BTC/USD 12799.57$ETH/USD 393.76$DASH/USD 74.97$LTC/USD 55.5$XMR/USD 120.56$ZEC/USD 63.05$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Jauni IIN samaksas termiņi 2021. gadā

Jauni IIN samaksas termiņi 2021. gadā

Jauni IIN samaksas termiņi 2021. gadā 22.09.2020

Saskaņā ar 2019. gada 23. maijā Saeimas pieņēmto likumu “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””, kas stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī, ir noteikti jauni iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksas termiņi:

1) IIN maksā vienotajā nodokļu kontā līdz ienākuma izmaksas mēneša 23. datumam;

2) IIN maksā vienotajā nodokļu kontā līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 23. datumam, ja darbiniekam aprēķina un izmaksā darba samaksu pēc 17. datuma gadījumos, kad: 

      • izbeigtas darba tiesiskās attiecības; 
      • izmaksāta samaksa par atvaļinājuma laiku un darba samaksa par laiku, kas nostrādāts līdz atvaļinājumam; 
      • darba samaksa par kalendāra mēnesi tiek aprēķināta un izmaksāta tā paša kalendāra mēneša laikā.

VID skaidrojumi

Darba devējs algas nodokli iemaksā vienotajā nodokļu kontā:

 līdz ienākuma izmaksas mēneša 23. datumam:

Piemērs: Algas izmaksas datums ir noteikts mēneša 24. datums, t. i., algu par janvāri izmaksā 24. februārī. Darba devējs no janvāra algas aprēķināto nodokli iemaksā vienotajā nodokļa kontā līdz 23. februārim, t. i., pirms algas izmaksas datuma. Februārī līdz datumam, kāds darba devējam ir noteikts atbilstoši likumam “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, iesniedz VID darba devēja ziņojumu, norādot tajā informāciju par februārī aprēķināto un ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli. 24.februārī izmaksā darbiniekiem algu par janvāri un ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli.

 līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 23. datumam, ja pēc datuma, kad iesniegts VID darba devēja ziņojums, darba devējs aprēķina un izmaksā darbiniekam gūto ienākumu šādos gadījumos:

     - tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības;
     - tiek izmaksāta samaksa par atvaļinājuma laiku un darba samaksa par laiku, kas nostrādāts līdz atvaļinājumam;
     - darba samaksa par kalendāra mēnesi tiek aprēķināta un izmaksāta tā paša kalendāra mēneša laikā.

Piemērs: Algas izmaksas datums ir noteikts mēneša pēdējās darba dienas datums, t. i., 31. janvāris.
Darba devēja veiktās darbības:
a) 31. janvārī izmaksā darbiniekiem algu par janvāri un ietur IIN;
b) februārī līdz datumam, kāds darba devējam ir noteikts atbilstoši likumam “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, iesniedz VID aizpildītu darba devēja ziņojumu par janvāra algām, norādot tajā informāciju (8. aile) par 31. janvārī ieturēto IIN;
c) līdz 23. februārim ieskaita vienotajā nodokļu kontā 31. janvārī ieturēto IIN.


Fiziskā persona, kura algas nodokli maksā pati:

- aprēķināto nodokli vienotajā nodokļu kontā iemaksā: 

   līdz ienākuma izmaksas ceturksnim sekojošā mēneša 23. datumam;
  līdz darba attiecību izbeigšanās mēnesim sekojošā mēneša 23. datumam. 

ir mainīts paziņojumu par fiziskajām personām izmaksātajām summām iesniegšanas termiņš: 

   līdz ienākuma izmaksas ceturksnim sekojošā mēneša 17. datumam vai 
   līdz darba attiecību izbeigšanās mēnesim sekojošā mēneša 17. datumam, ja minētajai fiziskajai personai
     darba attiecības ar darba devēju izbeigušās pirms ienākuma izmaksas ceturkšņa beigām. 


Sezonas laukstrādnieku IIN iemaksā vienotajā nodokļu kontā:

 līdz tā mēneša 23. datumam, kas seko mēnesim, kurā sezonas laukstrādnieks ir bijis nodarbināts. 

Ienākuma izmaksātājs no ienākumiem, kas nav saistīti ar darba attiecībām (t.sk., kas izmaksāts nerezidentam), izmaksas vietā ieturēto nodokli iemaksā vienotajā nodokļa kontā:

 līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 23. datumam. 


Aprēķinātos nodokļa avansa maksājumus iemaksā vienotajā nodokļu kontā: 

 ne vēlāk kā 23. martā, 
ne vēlāk kā 23. jūnijā,
ne vēlāk kā 23. augustā, 
ne vēlāk kā 23. novembrī. 

Pēc gada ienākumu deklarācijas aprēķināto nodokli iemaksā vienotajā nodokļu kontā: 

 līdz 23. jūnijam, t.sk. minimālo nodokļa maksājumu 50 euro apmērā; 
 līdz 23. jūlijam, ja gada ienākumi pārsniedz saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru;
līdz 23. jūnijam, 23. jūlijam un 23. augustam, ja aprēķinātā nodokļa summa > 640 euro (nodokļa summu var dalīt, iemaksājot to trīs vienādos maksājumos); 
 līdz 23. jūlijam, 23. augustam un 23. septembrim, ja aprēķinātā nodokļa summa > 640 euro un gada ienākumi pārsniedz saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru (nodokļa summu var dalīt, iemaksājot to trīs vienādos maksājumos). 

Nodoklis par ienākumu no kapitāla pieauguma iemaksā vienotajā nodokļu kontā:

līdz ceturksnim sekojošā mēneša 23. datumam, ja ienākums no darījumiem ar kapitāla aktīviem pārsniedz 1000 euro ceturksnī (deklarāciju par ienākumu no kapitāla iesniedz līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam);
 līdz nākamā gada 23. janvārim, ja ienākums no darījumiem ar kapitāla aktīviem ceturksnī nepārsniedz 1000 euro (deklarāciju par ienākumu no kapitāla iesniedz līdz nākamā gada 15. janvārim).


Ar 2021. gada 1. janvāri mainās arī darba devēja ziņojuma veidlapa un tās aizpildīšanas kārtība. Ar izmaiņām var iepazīties ŠEIT.

Avots: vid.gov.lv
Jaunumi
GRAFA_V.png