BTC/USD 12755.47$ETH/USD 393.54$DASH/USD 74.67$LTC/USD 55.05$XMR/USD 119.82$ZEC/USD 63.13$
BTC/USD 12755.47$ETH/USD 393.54$DASH/USD 74.67$LTC/USD 55.05$XMR/USD 119.82$ZEC/USD 63.13$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Kontrolsaraksts par sagatavotību BREXIT

Kontrolsaraksts par sagatavotību BREXIT

Kontrolsaraksts par sagatavotību BREXIT 02.09.2020

VID atgādina, ka Apvienotā Karaliste, 2020. gada 31. janvārī  izstājoties no ES, kļuva par trešo valsti un pārejas periods ir noteikts līdz 2020. gada 31. decembrim, kad AK vairs nav ES dalībvalsts, bet uz to turpina attiekties ES tiesības un pienākumi.

Lai palīdzētu uzņēmumiem, kas veic darījumdarbību Apvienotajā Karalistē, sagatavoties šīm izmaiņām, VID publicē kontrolsarakstu (pieejams ŠEIT).  

Ir svarīgi, lai visi uzņēmumi pieņemtu vajadzīgos lēmumus un pabeigtu visas nepieciešamās administratīvās darbības līdz 2020. gada 31. decembrim.

! Līdz pārejas perioda beigām starp ES un AK turpināsies brīva preču aprite. 

Muitas jomā līdz šī gada beigām nekādu izmaiņu nav, bet pēc pārejas perioda beigām uzņēmējiem būs pienākums veikt muitošanu precēm, kas tiks pārvietotas no ES uz AK vai no AK uz ES. Visas šīs preces būs pakļautas muitas kontrolei saskaņā ar Savienības Muitas kodeksu.


EORI numurs - unikāls komersantu reģistrācijas un identifikācijas numurs, kas jāsaņem, lai uzsāktu muitas formalitāšu kārtošanu. Informācija: VID mājaslapas sadaļā Muita > EORI numurs.


Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma (EMDAS) - muitas formalitāšu kārtošana Latvijā notiek tikai elektroniski, muitas deklarāciju elektroniski iesniedzot EMDAS attiecīgajā funkcionalitātē – importa, eksporta, tranzīta vai manifestu un pagaidu uzglabāšanas funkcionalitātē. 

Gadījumā, ja Latvijas uzņēmējs nav EMDAS lietotājs, jo līdzšinējie tirdzniecības partneri ir bijuši tikai citu ES dalībvalstu uzņēmēji, muitas deklarāciju iesniegšanai ir jāpieprasa EMDAS lietošanas tiesības


Integrētā tarifa vadības sistēmā (ITVS) ir pieejama informācija par katram preces veidam noteikto muitas nodokļa likmi un tam piemērojamiem tirdzniecības politikas pasākumiem – ierobežojumiem, aizliegumiem, licencēm, atļaujām u.c. 


Muitas procedūras - informācija par par preču deklarēšanu un muitas procedūrām dažādu muitas procedūru piedāvātajām iespējām, vienkāršojumiem. 


Papildus informācija un norādījumi uzņēmumiem ir publicēti Eiropas Komisijas Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē.


Avots: vid.gov.lv.

Photo
Jaunumi
GRAFA_V.png