BTC/USD 10184.69$ETH/USD 212.26$DASH/USD 98.17$LTC/USD 78.82$XMR/USD 81.48$ZEC/USD 53.05$
BTC/USD 10184.69$ETH/USD 212.26$DASH/USD 98.17$LTC/USD 78.82$XMR/USD 81.48$ZEC/USD 53.05$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Mikrouzņēmumu nodokļa samaksas termiņu un deklarācijas precizēšanas ierobežojumi

Mikrouzņēmumu nodokļa samaksas termiņu un deklarācijas precizēšanas ierobežojumi

Mikrouzņēmumu nodokļa samaksas termiņu un deklarācijas precizēšanas ierobežojumi 25.06.2019

Noteikts:

1.  mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas precizēšanas ierobežojums (stājas spēkā 2019. gada 15. augustā);

2.  izmaiņas mikrouzņēmumu nodokļa samaksas termiņam un kārtībai saistībā ar vienotā nodokļu konta ieviešanu (stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī).

Ja mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju precizē vēlāk nekā mēneša laikā no noteiktā deklarācijas iesniegšanas termiņa, tad ir tiesības iesniegt tikai tādus precizējumus, kuri palielina maksājamā nodokļa apmēru, bet nav tiesību samazināt vai palielināt darbinieka ienākumu vai izslēgt deklarācijā norādītu darbinieku, vai iekļaut jaunu darbinieku.

Mēneša laikā no deklarācijas iesniegšanas termiņa deklarāciju var precizēt tāpat kā līdz šim – ne vairāk kā divas reizes.

Sākot ar 2021. gada 1. janvāri, mikrouzņēmumu nodokli (t.sk. mikrouzņēmumu nodokli par 2020. gada 4. ceturksni) maksā vienotajā nodokļu kontā ne vēlāk kā līdz ceturksnim sekojošā mēneša 23. datumam.

Ja gadā mikrouzņēmumam nav bijis apgrozījuma vai aprēķinātais nodoklis nepārsniedz 50 euro, nodokli 50 euro apmērā maksā vienotajā nodokļu kontā līdz nākamā gada 23. janvārim.Photo
Jaunumi
GRAFA_V.png