BTC/USD 49112.63$ETH/USD 1601.87$DASH/USD 233.36$LTC/USD 178.29$XMR/USD 204.48$ZEC/USD 128.77$
BTC/USD 49112.63$ETH/USD 1601.87$DASH/USD 233.36$LTC/USD 178.29$XMR/USD 204.48$ZEC/USD 128.77$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Par grozījumiem MK noteikumos Nr. 40 “Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām”

Par grozījumiem MK noteikumos Nr. 40 “Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām”

Par grozījumiem MK noteikumos Nr. 40 “Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām” 16.02.2021

2021. gada 11. februārī ir izdoti MK noteikumi Nr. 90 “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 15. janvāra noteikumos Nr. 40 “Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām””, kas stājas spēkā 2021. gada 16. februārī.

Grozījumu mērķis — nodrošināt PVN samazinātās likmes 0% apmērā uzrādīšanu PVN deklarācijā atbilstoši likumam “Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā”, kas stājas spēkā 2021. gada 9. janvārī un ar kuru noteikta PVN samazinātā likme 0% apmērā: 

- Covid-19 vakcīnu piegādei un ar šādām vakcīnām cieši saistītiem pakalpojumiem un 
- Covid-19 in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču piegādei un ar šādām ierīcēm cieši saistītiem pakalpojumiem.


Preču piegādes ar PVN samazināto likmi 0% apmērā

17.5. apakšpunkta ievaddaļa izteikta jaunā redakcijā, lai nodrošinātu preču piegādes ar PVN samazināto likmi 0% apmērā uzrādīšanu PVN deklarācijā.


Pakalpojumi ar PVN samazināto likmi 0% apmērā

17.10. apakšpunkts izteikts jaunā redakcijā, lai nodrošinātu pakalpojumu ar PVN samazināto likmi 0% apmērā uzrādīšanu PVN deklarācijā.


Jauns 81. punkts, kas paskaidro, ka preču piegādes un sniegtie pakalpojumi, kas apliekami ar PVN samazināto likmi 0% apmērā, ir norādāmi PVN deklarācijā un tās pielikumos, sākot ar 2020. gada 25. decembri (pēdējā mēneša, pēdējā ceturkšņa taksācijas periodu). 


Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png