BTC/USD 48808.87$ETH/USD 1593.45$DASH/USD 232.07$LTC/USD 177.5$XMR/USD 202.71$ZEC/USD 127.84$
BTC/USD 48808.87$ETH/USD 1593.45$DASH/USD 232.07$LTC/USD 177.5$XMR/USD 202.71$ZEC/USD 127.84$
baner_1.jpg
baner22.jpg
NVA „Algu subsīdiju atbalsta pasākums”

NVA „Algu subsīdiju atbalsta pasākums”

NVA „Algu subsīdiju atbalsta pasākums” 30.01.2021

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus pieteikties algu subsīdiju atbalstam. 

NVA sadarbībā ar fiziskām un juridiskām personām organizē subsidēto darba vietu izveidi, kurās tiek iesaistīti mērķa grupas bezdarbnieki. Tā ir iespēja darba devējiem atrast vajadzīgos darbiniekus, nodarbinot NVA reģistrētos bezdarbniekus un saņemot subsīdijas nodarbināto darba algām pirmajos sešos darba attiecību mēnešos. 

Atbalstam var pieteikties NVA 

no 2021. gada 22. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim.


Pasākuma mērķis: bezdarbnieku nodarbināšana valsts līdzfinansētajās darba vietās, lai palīdzētu pārvarēt ārkārtējās situācijas izraisītās sekas darba tirgū un veicinātu bezdarbnieku iekārtošanos pastāvīgā darbā. Pasākumu īsteno ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 ietvaros.

Darba devēji, kuri var pieteikties Pasākuma īstenošanai:

  • Komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50%, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana);
  • Pašnodarbinātas personas;
  • Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības.

! Algu subsīdijai pieteiktai brīvai darbavietai jābūt reģistrētai NVA pirms pieteikuma iesniegšanas atbalsta saņemšanai.


Pasākuma ietvaros:

- darba devējs sešu mēnešu laikā saņem dotāciju darba algai 50% apmērā no nodarbinātajam bezdarbniekam noteiktās mēneša darba algas;  

- viena nodarbinātā bezdarbnieka darba algas dotācijas apmērs ir līdz 500 eiro mēnesī; 

- NVA finansē arī individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi - līdz 50 eiro vienam nodarbinātajam.


Algu subsīdiju darbavietās tiek nodarbināti bezdarbnieki, kuri pie attiecīgā darba devēja nav bijuši nodarbināti pēdējo divu mēnešu laikā pirms iesaistes pasākumā vai arī pie attiecīgā darba devēja iepriekš nav bijuši nodarbināti “Algu subsīdiju atbalsta pasākuma” vai “Pasākumu noteiktām personu grupām” ietvaros. 


Lai veicinātu pastāvīgu darba vietu izveidi, darba devējam bezdarbnieks ne mazāk kā trīs mēnešus ir jānodarbina arī pēc “Algu subsīdiju atbalsta pasākuma” īstenošanas beigām.


Kā darba devējam pieteikties valsts līdzfinansēto darbavietu izveidei?

1. solis. Jāreģistrē vakance NVA

2. solis. Jāizvēlas atbilstošas mērķa grupas bezdarbnieks, veicot pretendentu atlasi ar NVA palīdzību vai savstarpēji vienojoties ar bezdarbnieku.

3. solis. Jāaizpilda pieteikuma forma, kas pieejama NVA mājaslapas sadaļā “Piedāvāju darbu” → “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”

4. solis. Pieteikums jāiesniedz klātienē vai jānosūta pa pastu NVA filiālei, kuras apkalpošanas teritorijā plānots veidot subsidēto darbavietu. Pieteikumu var nosūtīt arī elektroniski (ar drošu elektronisko parakstu).


Informācija par pasākumu un pieteikuma veidlapas pieejamas NVA mājaslapā - ŠEIT

Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra (www.nva.gov.lv)

Jaunumi
GRAFA_V.png