BTC/USD 49150.94$ETH/USD 1609.56$DASH/USD 235.18$LTC/USD 179.04$XMR/USD 207.34$ZEC/USD 129.63$
BTC/USD 49150.94$ETH/USD 1609.56$DASH/USD 235.18$LTC/USD 179.04$XMR/USD 207.34$ZEC/USD 129.63$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Pabalsts vecākiem bērna pieskatīšanai attālināto mācību laikā

Pabalsts vecākiem bērna pieskatīšanai attālināto mācību laikā

Pabalsts vecākiem bērna pieskatīšanai attālināto mācību laikā 22.01.2021

Vecākiem ir iespēja pieteikties slimības palīdzības pabalstam bērna vecumā līdz 10 gadiem (ieskaitot) pieskatīšanai

Tā kā mācības attālināti notiks visā valstī, tad, pieprasot pabalstu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA), nav nepieciešama izglītības iestādes izziņa par attālinātu mācību procesu.

No 2021. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam slimības palīdzības pabalsta kalendāro dienu un reižu skaits netiek ierobežotsVSAA pabalstu:

-  piešķir par bērnu vecumā līdz 10 gadiem (ieskaitot) vai  bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, ja bērns nedrīkst apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi vai, ja mācības vispārējās izglītības programmā notiek attālināti; 

- piešķirs par kalendārajām dienām, aprēķinot to 60% apmērā no pabalsta pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas par 12 kalendāro mēnešu periodu, kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, kurā sākas periods, par kuru piešķir pabalstu;

-  var saņemt viens no bērna vecākiem vai aizbildnis, adoptētājs, audžuvecāks, kurš ir darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, bet nevar strādāt attālināti. Ja nepieciešams pieskatīt divus vai vairākus bērnus, vienam pieprasītājam piešķir tikai vienu pabalstu;

- piešķir un izmaksā pēc tam, kad periods, par kuru pieprasīts pabalsts, ir noslēdzies.


Lai saņemtu pabalstu, jāiesniedz VSAA:

iesniegums* un 
- darba devēja apliecinājums, kurā norādīts, ka persona bērna (vecumā līdz 10 gadiem) pieskatīšanas dēļ nevar strādāt noteiktu laika periodu (norādot periodu, no kura līdz kuram datumam darbinieks nestrādās) un nav iespējams darbu veikt attālināti;

Pašnodarbinātajam pašam jāapliecina, ka viņš nevar strādāt attālināti, vai nu brīvā formā, vai to atzīmējot VSAA iesnieguma veidlapā.

Iesniegumu VSAA var iesniegt portālā Latvija.lv, izvēloties e-pakalpojumu „Iesniegums iestādei”, pievienojot aizpildītu veidlapu „Iesniegums slimības palīdzības pabalsta saņemšanai”, vai rakstot iesniegumu brīvā formā. 


Slimības palīdzības pabalstu nepiešķirs, ja 

- pabalsta pieprasītājs strādā un gūst ienākumus kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, 
- ja personai par to pašu laika posmu ir piešķirts slimības, vecāku, maternitātes, paternitātes pabalsts vai atbalsts dīkstāvē.

Slimības palīdzības pabalsts par periodu no 2021.gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam jāpieprasa ne vēlāk kā līdz 2021. gada 30. jūlijam.


No slimības palīdzības pabalsta neieturēs IIN, un no tā neveiks VSAOI.

Avots: Labklājības ministrija (lm.gov.lv), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (vsaa.gov.lv)
Jaunumi
GRAFA_V.png