BTC/USD 35790.54$ETH/USD 2505.85$DASH/USD 99.76$LTC/USD 108.77$XMR/USD 158.22$ZEC/USD 95.57$
BTC/USD 35790.54$ETH/USD 2505.85$DASH/USD 99.76$LTC/USD 108.77$XMR/USD 158.22$ZEC/USD 95.57$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Par izmaiņām IIN: Citi grozījumi

Par izmaiņām IIN: Citi grozījumi

Par izmaiņām IIN: Citi grozījumi 10.12.2021

2021. gada 16. novembrī ir pieņemti grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī.


Atbrīvojums no nodokļa īpašuma atsavināšanas ienākumam

Ja nekustamā īpašuma sastāvā ir:
- ēkas un būves, mežs vai cita veida zeme (piemēram, purvi, zeme zem ūdeņiem),

atbrīvojumu no nodokļa īpašuma atsavināšanas ienākumam piemēro, ja nekustamā īpašuma atsavinātājs iesniedz VID sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja sniegtu vērtējumu, kurā norādīta:

 • nekustamā īpašuma kopējā tirgus vērtība,
 • tirgus vērtība atsevišķai nekustamā īpašuma daļai – lauksaimniecības zemei.

Šajā gadījumā IIN atbrīvojumam ņem vērā uz lauksaimniecības zemi attiecināmās nekustamā īpašuma tirgus vērtības daļas īpatsvaru kopējā nekustamā īpašuma tirgus vērtībā.

Šo jauno regulējumu piemēros, sākot ar 2021. gada 1. janvāri, ja fiziskā persona vēlas piemērot šo atbrīvojumu un tā rīcībā ir sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja vērtējums, kas nav vecāks par 12 mēnešiem no dienas, kad noslēgts atsavināšanas līgums.


Precizēts regulējums par nodokļa piemērošanu nomātam personālam.

Piemērojot likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normas iznomāta personāla ienākumam, nodokļa aprēķinā no minētā ienākuma tiek ņemtas vērā VSAOI, kā arī pēc būtības līdzīgi citu ES dalībvalstu vai EEZ valstu normatīvajos aktos noteiktie maksājumi.

Solidaritātes nodokļa maksātājiem, kuriem gada laikā būs piemērota zemāka VSAOI likme nekā 25%, kas noteikta Solidaritātes nodokļa likumā, izveidojusies starpība jāiemaksā budžetā. Minētā starpība jāiemaksā budžetā nodokļa veidā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.


Nodokļu pārmaksas atmaksa

Ņemot vērā to, ka AS “Citadele banka” ir ierobežojusi skaidras naudas izmaksu un VID var izmaksāt nodokļu pārmaksu tikai bezskaidrā naudā, turpmāk nodokļa pārmaksu VID veiks tikai kredītiestādes kontā vai maksātāja norēķinu kontā, kas atvērts pie maksājumu pakalpojumu sniedzēja.


Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png