BTC/USD 35735.05$ETH/USD 2499.9$DASH/USD 99.04$LTC/USD 107.86$XMR/USD 157.91$ZEC/USD 95.03$
BTC/USD 35735.05$ETH/USD 2499.9$DASH/USD 99.04$LTC/USD 107.86$XMR/USD 157.91$ZEC/USD 95.03$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Par izmaiņām IIN: Jauni neapliekamo ienākumu veidi

Par izmaiņām IIN: Jauni neapliekamo ienākumu veidi

Par izmaiņām IIN: Jauni neapliekamo ienākumu veidi 10.12.2021 2021. gada 16. novembrī ir pieņemti grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī.


Sākot ar 2022. gada 1. janvāri, ar nodokli neapliks šādu fiziskās personas saņemto:

• grantu, kas viena dzīvokļa dzīvojamo māju atjaunošanas un energoefektivitātes paaugstināšanas atbalsta programmas ietvaros piešķirti ēkas energoklases uzlabošanai un tehniskās palīdzības saņemšanai, un kredītsaistību apmērs, kuru minētās programmas ietvaros kredītņēmēja vietā ir samazinājusi vai dzēsusi AS "Attīstības finanšu institūcija Altum";

• Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta maksājumu par individuālo siltumapgādes sistēmu uzlabošanu mājsaimniecībās;

• vietējās pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai;

• atbalstu izmaksu segšanai azbesta atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšanai mājsaimniecībām šīfera jumtu un siltumizolācijas materiālu nomaiņas gadījumā;

• darba devēja apmaksātos darba koplīgumā noteiktos darbinieka ārstniecības izdevumus un ēdināšanas izdevumus atbrīvo no nodokļa, ja tie kopā nepārsniedz 480 euro (vidēji 40 euro mēnesī).

Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png