BTC/USD 32980.66$ETH/USD 1261.4$DASH/USD 107.36$LTC/USD 140.91$XMR/USD 139.59$ZEC/USD 89.01$
BTC/USD 32980.66$ETH/USD 1261.4$DASH/USD 107.36$LTC/USD 140.91$XMR/USD 139.59$ZEC/USD 89.01$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Pārejas noteikumi patentmaksai, samazināta patentmaksa

Pārejas noteikumi patentmaksai, samazināta patentmaksa

Pārejas noteikumi patentmaksai, samazināta patentmaksa 15.12.2020

VID ir sagatavojis metodisko materiālu par samazināto patentmaksu (ŠEIT). 


Sākot ar 2021. gada 1. janvāri, vairs nav spēkā tāds nodokļu maksāšanas režīms kā patentmaksa, ko līdz šim varēja izmantot saimnieciskās darbības veicēji.

Izņēmums:

Tie nodokļu maksātāji, kas patentmaksas maksājumu par 2021. gadu ir veikuši līdz 2020. gada 31. decembrim, patentmaksas režīmu varēs piemērot arī 2021. gadā laika periodā, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim.

! Patentmaksa par 2021. gadu ir jāsamaksā līdz 2020. gada 18. decembrim.
! Līdz 2020. gada 18. decembrim vēl ir iespējams VID iesniegt iesniegumu patentmaksas piemērošanai 2021. gadā.


Kas ir samazinātā patentmaksa

Samazinātā patentmaksa — valsts noteikts vienots fiksēts maksājums, kas ietver IIN maksājumus par fiziskās personas saimniecisko darbību.

Samazinātā patentmaksa ir 17 eiro gadā vai 9 eiro pusgadā.

Fiziskai personai ir tiesības maksāt samazināto patentmaksu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi: 

• fiziskai personai ir piešķirta vecuma pensija (tostarp priekšlaicīgi) un ir tiesības piemērot pensionāra neapliekamo minimumu, vai 
• fiziskā persona ir atzīta par personu ar 1. vai 2. grupas invaliditāti
• saimnieciskās darbības ieņēmumi iepriekšējā gadā nepārsniedz 3000 eiro
nav algas nodokļa maksātājs; 
• savā saimnieciskajā darbībā nenodarbina citas personas; 
• maksāt samazināto patentmaksu var izvēlēties, ja atbilstoši pašas fiziskās personas prognozei taksācijas gada saimnieciskās darbības ieņēmumi (pārrēķinot pilnam taksācijas gadam) nepārsniegs 3000 eiro.

! Samazinātās patentmaksas maksātāji nav sociāli apdrošināti, jo samazinātā patentmaksa ietver tikai IIN.


Samazinātās patentmaksas maksātāji

Fiziskā persona var izvēlēties maksāt samazināto patentmaksu, ja viņa darbojas kādā no šādām saimnieciskās darbības jomām: 
  • ādas un tekstilizstrādājumu amatniecība; 
  • apģērbu un apavu izgatavošana un labošana, pulksteņu un slēdzeņu labošana, kā arī citi sadzīves pakalpojumi; 
  • amatniecības izstrādājumu izgatavošana; 
  • floristika; 
  • privātie mājsaimniecības pakalpojumi; 
  • mājas aprūpes pakalpojumi.


Samazinātās patentmaksas reģistrācijas kārtība

Samazinātās patentmaksas maksātāju reģistrē Valsts ieņēmumu dienests. Fiziskā persona iesniegumu iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam un veic samazinātās patentmaksas maksājumu valsts budžeta kontā.

Fiziskā persona, kas ir EDS lietotāja, iesniegumu var iesniegt, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Sadaļā “Dokumenti” izvēlas no veidlapas iedzīvotāju ienākuma nodokļa dokumentu un iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestam par reģistrāciju samazinātās patentmaksas veikšanai. Iesniegumu var arī iesniegt, nosūtot pa pastu.


Samazinātās patentmaksas piemērošanas kārtība

Samazināto patentmaksu maksā par sešiem kalendāra mēnešiem vai vienu kalendāra gadu.

! Iesniegumu iesniedz un samazināto patentmaksu samaksā ne vēlāk kā 7 darbdienas pirms konkrētā perioda (kalendāra pusgada vai kalendāra gada), kad paredzēts sākt samazinātās patentmaksas piemērošanu.


Informācija par fiziskajām personām, kas veic saimniecisko darbību kā samazinātās patentmaksas maksātājas, ir pieejama ŠEIT.

Avots: vid.gov.lv


Jaunumi
GRAFA_V.png