BTC/USD 19095.29$ETH/USD 607.35$DASH/USD 116.3$LTC/USD 89.63$XMR/USD 137.04$ZEC/USD 86.24$
BTC/USD 19095.29$ETH/USD 607.35$DASH/USD 116.3$LTC/USD 89.63$XMR/USD 137.04$ZEC/USD 86.24$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2020. gada oktobrī

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2020. gada oktobrī

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2020. gada oktobrī 04.11.2020

2020. gada oktobrī veiktie grozījumi normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā:


Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” (spēkā no 01.11.2020)

Ar grozījumiem likuma 4. panta 59. punktā noteikts, ka UR sniedz informāciju VID par saņemtajiem pieteikumiem ierakstu izdarīšanai vai dokumentu reģistrācijai (pievienošanai lietai) UR vestajos reģistros šā likuma 4.16 panta 1. daļā minētajos gadījumos. 

Likums papildināts ar 4.16 pantu, nosakot gadījumus, kad UR nosūta pārbaudei VID informāciju par saņemtajiem pieteikumiem ierakstu izdarīšanai vai dokumentu reģistrācijai (pievienošanai lietai) UR žurnālā, komercreģistrā, Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā, pārstāvniecību reģistrā un biedrību un nodibinājumu reģistrā un tie ir:

1) pieteikumā norādītajā ierakstīšanai pieteiktajā juridiskajā adresē jau ir reģistrēti vairāki šajos reģistros reģistrētie tiesību subjekti, filiāles, ārvalstu komersantu vai organizāciju pārstāvniecības;

2) pieteikumā norādītais valdes loceklis, pārstāvēttiesīgais biedrs, cita pārstāvēttiesīgā amatpersona vai prokūrists ir valdes loceklis, pārstāvēttiesīgais biedrs, cita pārstāvēttiesīgā amatpersona vai prokūrists vairākos šajos reģistros reģistrētos tiesību subjektos;

3) viens no kapitālsabiedrības dibinātājiem jau ir viens no dalībniekiem vairākās sabiedrībās ar ierobežotu atbildību, izņemot gadījumu, kad viens no kapitālsabiedrības dibinātājiem ir publiska persona Valsts pārvaldes iekārtas likuma izpratnē;

4) šajos reģistros reģistrētā tiesību subjekta vienīgais dibinātājs vai viens no dibinātājiem ir persona, kura bija vienīgais dibinātājs vai viens no dibinātājiem vairākos šajos reģistros reģistrētos tiesību subjektos gada laikā no pieteikuma iesniegšanas brīža.

Izslēgts likuma 14.pants, kas iepriekš noteica gadījumus, kad bija jāveic Komercreģistrā iesniegto pieteikumu pirmsreģistrācijas pārbaude VID. 

Pārejas noteikumi papildināti ar  36., 37., 38. punktiem, kas nosaka minēto grozījumi spēkā stāšanos datumu.


Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (spēkā no 01.07.2021)

Grozījumi likumā veikti lai pārņemtu ES regulējumus PVN piemērošanas noteikumu e-komercijas jomā vienkāršošanai, tādējādi nodrošinot godīgas konkurences vidi – ES līmenī visiem uzņēmējiem neatkarīgi no to reģistrācijas valsts. 

Likumā ir veikti šādi būtiskākie grozījumi:

  • ārpussavienības režīms tiek paplašināts uz jebkādiem pakalpojumiem;
  • savienības režīms tiek paplašināts uz jebkādu pakalpojumu sniegšanu, preču tālpārdošanu ES teritorijā, kā arī preču piegādi ar saskarnes palīdzību;
  • ieviests jauns importa režīms jeb īpašs režīms no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču tālpārdošanai;
  • ieviests īpašs PVN režīms importa par preču sūtījumiem deklarēšanai un samaksai.


Grozījumi MK 27.12.2005 noteikumos Nr. 1032 “Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju” (spēkā no 01.01.2021)

Ar grozījumiem pilnveidota budžetu ieņēmumu klasifikācija atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem, optimizēta tās detalizācijas pakāpe, tādējādi novēršot interpretācijas iespējas un atvieglojot klasifikācijas piemērošanu.


Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png