BTC/USD 9124.79$ETH/USD 267.38$DASH/USD 159.39$LTC/USD 137.63$XMR/USD 99.31$ZEC/USD 110.92$
BTC/USD 9124.79$ETH/USD 267.38$DASH/USD 159.39$LTC/USD 137.63$XMR/USD 99.31$ZEC/USD 110.92$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2019. gada martā

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2019. gada martā

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2019. gada martā 04.04.2019

Normatīvā akta nosaukums

Komentārs/skaidrojums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā

Ar grozījumiem no 1 un 2. pielikuma izslēgts 1. punkts, nosakot, ka likuma 1. panta astoņpadsmitā daļa normas neattiecas uz Apvienotās Karalistes sabiedrībām. Pārejas noteikumi papildināti ar 39. punktu, nosakot, ka grozījumi likuma 1. un 2. pielikumā par 1. punkta izslēgšanu šajos pielikumos piemērojami, sākot ar dienu, kad Apvienotā Karaliste izstājusies no Eiropas Savienības saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. pantu.

21.03.2019.

28.03.2019.

Par tiesisko sadarbību un personu tiesību aizsardzību pārejas periodā pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības

Likuma mērķis ir nodrošināt tiesisko sadarbību un personu tiesību aizsardzību pārejas periodā pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes (turpmāk — Apvienotā Karaliste) izstāšanās no Eiropas Savienības. Likums ir piemērojams, sākot ar dienu, kad Apvienotā Karaliste izstājusies no Eiropas Savienības saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. pantu.

21.03.2019.

28.03.2019.

Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā

Likuma 4. pants papildināts ar 6.1 un 6.daļu, nosakot, ka:

- stratēģiskas nozīmes preču tranzīta licence nav nepieciešama, ja regulas 428/2009 2.a pielikumā minētās preces pārvieto tranzītā uz šajā pielikumā minētajām valstīm;

- stratēģiskas nozīmes preču tranzīta licence nav nepieciešama, ja regulas 428/2009 2.a pielikumā minētās preces pārvieto tranzītā no šajā pielikumā minētajām valstīm un precēm ir pievienota eksportētājvalsts iestāžu izsniegta eksporta licence.

Pārejas noteikumi papildināti ar 12. punktu, nosakot, ka minētie grozījumi ir piemērojami sākot ar dienu, kad Apvienotā Karaliste izstājusies no Eiropas Savienības saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. pantu.

21.03.2019.

28.03.2019.   

Photo
Jaunumi
GRAFA_V.png