BTC/USD 9110.69$ETH/USD 233.28$DASH/USD 87.5$LTC/USD 65.16$XMR/USD 72.43$ZEC/USD 52.73$
BTC/USD 9110.69$ETH/USD 233.28$DASH/USD 87.5$LTC/USD 65.16$XMR/USD 72.43$ZEC/USD 52.73$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Izmaiņas pasta sūtījumu deklarēšanas kārtībā

Izmaiņas pasta sūtījumu deklarēšanas kārtībā

Izmaiņas pasta sūtījumu deklarēšanas kārtībā 12.11.2019 No 2019. gada 19. novembra elektroniski būs jādeklarē ne tikai ar kurjerpastu saņemtās preces, bet arī "Latvijas Pasts” piegādājamie sūtījumi no trešajām valstīm jeb valstīm ārpus ES.

Privātpersonas vairs nesaņems “Latvijas Pasta aicinājumu” ar jau aprēķinātu maksājamo nodokļu summu, bet ar norādi, ka sūtījumam jāveic atmuitošana (“Muitojams sūtījums”), un tad varēs izvēlēties vienu no šādām iespējām nokārtot muitas formalitātes: 

· pati aizpildīt un iesniegt vienkāršoto vai standarta [1] importa muitas deklarāciju Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS);

· pilnvarot “Latvijas Pastu” vai citu pārstāvi, kas sniedz šādus pakalpojumus, nokārtot muitas formalitātes.

“Latvijas Pasta” darbinieks izsniegs pasta sūtījumu tikai pēc attiecīgo muitas formalitāšu izpildes – muitas deklarācijas noformēšanas un muitas maksājumu apmaksas. Lai saņemtu sūtījumu, privātpersonai pasta nodaļā būs jāuzrāda “Latvijas pasta” aicinājums.

MUITAS DEKLARĀCIJU NOFORMĒŠANA

Muitas deklarācijas var aizpildīt VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS):

 ♦ Vienkāršotā Importa muitas deklarācija: “Muitas datu apstrāde” (EMDAS)  → “Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem" → “Izveidot deklarāciju” un jāaizpilda vienkāršotās deklarācijas lauki. 

         Vienkāršoto Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem EMDAS var noformēt:
         - ja preču vērtība sūtījumā ir līdz 1000 EUR,
         - preču svars nepārsniedz 1000 kg, 
         - uz tām neattiecas kādi normatīvajos aktos noteikti ierobežojum (ja uz sūtījumā esošajām precēm attiecas ierobežojumi, tad ir jānoformē standarta Importa muitas deklarācija). 

♦ Standarta Importa muitas deklarācija:  “Muitas datu apstrāde” (EMDAS) → “IKS(IMD)” → “Importa muitas iestāde” → "Izveidot deklarāciju”.

Plašāka informācija par vienkāršotās Importa muitas deklarācijas aizpildīšanu ir pieejama VID mājaslapas sadaļā Muita → Pasta sūtījumi, par standarta Importa muitas deklarācijas aizpildīšanu → Standarta Importa muitas deklarācijas aizpildīšana.

CITI SVARĪGI MUITAS NOSACĪJUMI

Atgādinām, ka komerciālā sūtījumā esošām precēm, ja preču vērtība:

- līdz 22 EUR - piemērots atbrīvojums no nodokļiem un nav jāsniedz Importa muitas deklarācija pasta sūtījumiem. 

pārsniedz 22 EUR - jāmaksā PVN. 

- pārsniedz 150 EUR, jāmaksā gan muitas nodoklis, gan PVN.

Savukārt privātpersonas nekomerciālie sūtījumi (dāvanas) citai privātpersonai jādeklarē muitai, ja preču vērtība pārsniedz 45 EUR, un ir jāmaksā gan muitas nodoklis, gan PVN.

Uz atsevišķu preču (piemēram, akcīzes preču, smaržu un tualetes ūdeņu) sūtīšanu attiecas ierobežojumi, ar kuriem var iepazīties VID mājaslapā - Komerciāli sūtījumi un Nekomerciāli sūtījumi. Plašāka informācija par ierobežojumiem pieejama VID mājaslapā – Ierobežojumi un aizliegumi preču pārvietošanai.

Jāņem vērā, ka privātpersona pasta sūtījumā no trešajām valstīm personīgam patēriņam drīkst saņemt ne vairāk kā 1 kg (neto svars bez iepakojuma) pārtikas preču, kas nesatur dzīvnieku izcelsmes produktus, piemēram, kafiju, šokolādi, cepumus u.tml. Ja pārtikas preču kopējais svars pasta sūtījumā pārsniedz 1 kg, tad preces tiks novirzītas Pārtikas un veterinārā dienesta kontrolei, kā arī par tām nevarēs iesniegt vienkāršoto deklarāciju un būs jāiesniedz standarta muitas deklarācija.[1] Ja uz preci attiecas ierobežojumi un to nav iespējams atmuitot vienkāršotā veidā. Avots: vid.gov.lvJaunumi
GRAFA_V.png