BTC/USD 19007.09$ETH/USD 605.08$DASH/USD 115.88$LTC/USD 89.04$XMR/USD 136.48$ZEC/USD 85.04$
BTC/USD 19007.09$ETH/USD 605.08$DASH/USD 115.88$LTC/USD 89.04$XMR/USD 136.48$ZEC/USD 85.04$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Preču piegādes dokumentu parakstīšana ārkārtējās situācijas laikā

Preču piegādes dokumentu parakstīšana ārkārtējās situācijas laikā

Preču piegādes dokumentu parakstīšana ārkārtējās situācijas laikā 16.11.2020

Lai sniegtu atbalstu nodokļu maksātājiem un nodrošinātu bezkontakta sūtījumu piegādes un nodošanas procesu iekšzemē, VID ir publiskojis informatīvo materiālu "Preču piegādes dokumentu parakstīšana Covid-19 ārkārtējās situācijas spēkā esības laikā".


Likuma “Par grāmatvedību” subjekts (turpmāk – uzņēmums) ārkārtējās situācijas periodā kā apliecinājumu sūtījuma piegādes un nodošanas procesam var izmantot arī citu apliecinājuma veidu, nevis tikai pašrocīgu parakstu.


Lai mazinātu Covid-19 straujo izplatību sabiedrībā, ir stingri noteikti epidemioloģiskās drošības pasākumi (t.sk. distancēšanās). Ārkārtējās situācijas laikā piesardzības pasākumi ir jāievēro arī uzņēmumiem saistībā ar piegādēm.

Periodā, kamēr visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija, uzņēmums kā apliecinājumu sūtījuma piegādei/saņemšanai iekšzemē var izmantot ne vien pašrocīgu parakstu, bet arī citu uzņēmuma vadītāja noteiktu preču saņemšanas fakta apliecinājuma veidu.


Piemērs

Pasta pakalpojumu sniedzēja sistēmā saņemts pakalpojuma pieprasījums, izdruka no piegādātāja elektroniskās sistēmas vai cits preču piegādātāja izstrādāts apliecinājums. Ja preču piegādi organizē pats preču pārdevējs, tad apliecinājums sūtījuma saņemšanai var būt pakalpojuma pieprasījums no saņēmēja, telefonsarunas ieraksts vai e-pasta izdruka kopā ar elektroniski nosūtītu pavadzīmi (kas noformēta bez obligātā rekvizīta “paraksts”) u.tml. atkarībā no tā, kādu kārtību preču saņemšanas fakta apliecināšanai citā veidā ir noteicis uzņēmuma vadītājs. 


VID atgādina, ka ir jānodrošina skaidrs un patiess priekšstats par visiem darījumiem, kā arī darījumu izsekojamība. Spēkā esošās grāmatvedības kārtošanas un organizācijas prasības jau ilgu laiku pieļauj, ka preču piegādes dokumentu var neparakstīt, ja tas sagatavots elektroniski un darījuma puses (preču nosūtītājs un preču saņēmējs) to apliecinājušas (autorizējušas) kārtībā, kāda noteikta preču nosūtītāja un preču saņēmēja noslēgtajā līgumā par elektronisko datu apmaiņu un tās formātu.

Informatīvais materiāls pieejams ŠEIT.

Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png