BTC/USD 41373.14$ETH/USD 2454.2$DASH/USD 161.52$LTC/USD 142.98$XMR/USD 236.79$ZEC/USD 110.51$
BTC/USD 41373.14$ETH/USD 2454.2$DASH/USD 161.52$LTC/USD 142.98$XMR/USD 236.79$ZEC/USD 110.51$
baner_1.jpg
baner22.jpg
PVN piemērošana jauna transportlīdzekļa iegādei ES teritorijā

PVN piemērošana jauna transportlīdzekļa iegādei ES teritorijā

PVN piemērošana jauna transportlīdzekļa iegādei ES teritorijā 12.05.2021

VID ir publiskojis jauno metodisko materiālu "Par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu jauna transportlīdzekļa iegādei Eiropas Savienības teritorijā" (ŠEIT). 

Metodiskajā materiālā apskatīti ar jaunu sauszemes motorizētu transportlīdzekļu iegādi saistīti jautājumi.

Jebkura persona Latvijā, iegādājoties jaunu transportlīdzekli no jebkuras citas ES dalībvalsts personas, aprēķina un maksā PVN Latvijā.

Jauna transportlīdzekļa pircējam ir pienākums aprēķināt un maksāt PVN, neatkarīgi no pārdevēja statusa, tas ir, neatkarīgi no tā, vai transportlīdzeklis iegādāts no juridiskas vai fiziskas personas.


Par jauna transportlīdzekļa iegādi ES teritorijā neuzskata jauna transportlīdzekļa pārvietošanu, kuru fiziskā persona veic, mainot dzīvesvietu.


Reģistrēts nodokļa maksātājs jauna transportlīdzekļa iegādi ES teritorijā PVN deklarācijā norāda kā preču iegādi ES teritorijā

Ja jauna transportlīdzekļa iegādi ES teritorijā veic nereģistrēts nodokļa maksātājs (nodokļa maksātājs, kurš, izmantojot likumā noteiktās tiesības, nav reģistrējies VID PVN maksātāju reģistrā) vai persona, kura nav nodokļa maksātājs (piemēram, fiziska persona), tas 20 dienu laikā pēc mēneša, kurā noticis darījums, iesniedz VID paziņojumu par PVN samaksu (MK 2013. gada 3. janvāra noteikumu Nr.17 “Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai” 5.pielikums) un triju darbdienu laikā pēc paziņojuma par PVN samaksu iesniegšanas iemaksā valsts budžetā PVN. 

Nereģistrēts nodokļa maksātājs paziņojumu par PVN samaksu var iesniegt: 
• elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai 
• VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu. 

Persona, kura nav nodokļa maksātājs, paziņojumu par PVN samaksu var iesniegt: 
• elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (ja persona ir Elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotājs); 
• elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu; 
• papīra formā VID klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot to pa pastu.

Paziņojuma veidlapa “Paziņojums par pievienotās vērtības nodokļa samaksu” - VID tīmekļa vietnē www.vid.gov.lv sadaļā
“Nodokļi” –“Pievienotās vērtības nodoklis” – “Veidlapas un iesniegumi” – “Paziņojums par pievienotās vērtības nodokļa samaksu”.

Avots: vid.gov.lv

.

Jaunumi
GRAFA_V.png