BTC/USD 8848.88$ETH/USD 201.8$DASH/USD 72.38$LTC/USD 42.47$XMR/USD 62.11$ZEC/USD 45.39$
BTC/USD 8848.88$ETH/USD 201.8$DASH/USD 72.38$LTC/USD 42.47$XMR/USD 62.11$ZEC/USD 45.39$
baner_1.jpg
baner22.jpg
No 1. janvāra atcels PVN reversā maksāšanas kārtību būvizstrādājumu piegādēm

No 1. janvāra atcels PVN reversā maksāšanas kārtību būvizstrādājumu piegādēm

No 1. janvāra atcels PVN reversā maksāšanas kārtību būvizstrādājumu piegādēm 18.10.2019 Reversā PVN maksāšanas kārtība tiek atcelta ar 2020. gada 1. janvāri

VID informē, ka Eiropas Komisija nav piešķīrusi atļauju Latvijai ieviest apgriezto jeb reverso PVN maksāšanas kārtību būvizstrādājumiem un sadzīves elektroniskajām iekārtām un sadzīves elektriskajai aparatūrai, līdz ar to, sākot no 2020. gada 1. janvāra komersantiem, kuri veic minēto preču piegādes, būs jāpiemēro vispārīgā PVN maksāšanas kārtība.  

PVN likuma 142. un 143.5 pantā noteiktais īpašais PVN piemērošanas režīms būvizstrādājumu, sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras  piegādēm būs spēkā tikai līdz 2019. gada 31. decembrim.

PVN piemērošana būvizstrādājumu un sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādēm pēc 2020. gada 1. janvāra

Reģistrētam PVN maksātājam 2020. gadā, izrakstot PVN rēķinu par minēto preču piegādi iekšzemē, to piegādes vērtība būs jāapliek ar PVN standartlikmi 21 procenta apmērā un jāuzrāda tā taksācijas perioda PVN deklarācijā, kad veikta preču piegāde un izrakstīts PVN rēķins, vai, kad atlīdzība saņemta pirms preču piegādes saskaņā ar PVN rēķinu.

VID atgādina, ka katram konkrētajam darījumam tiek piemēroti tie normatīvie akti, kas PVN likuma izpratnē ir spēkā darījuma brīdī. Līdz ar to nodokļa maksātājiem jāpievērš uzmanība konkrēta darījuma brīdim PVN likuma izpratnē un attiecīgi jāpiemēro īpašais nodokļa piemērošanas režīms vai vispārīgā nodokļa maksāšanas kārtība.

Piemēram, ja līgums par būvizstrādājumu, sadzīves elektronisko iekārtu vai sadzīves elektriskās aparatūras piegādi ir noslēgts 2019. gadā un piegāde ir paredzēta arī 2020. gadā, pārdevējam, veicot šo preču piegādi 2019. gadā, jāpiemēro īpašo nodokļa piemērošanas režīmu, savukārt no2020. gada 1. janvāra veiktajai preču piegādei, jāpiemēro vispārīgo PVN maksāšanas kārtību (ja vien apmaksa saskaņā ar nodokļa rēķinu par 2020. gadā veicamajām piegādēm nav saņemta jau 2019. gadā).

Līgumiem, kas noslēgti pirms PVN likuma grozījumu veikšanas, PVN ir piemērojams, ievērojot  PVN likuma grozījumus, kas stājās spēkā 2020. gada 1. janvārī. Tādējādi, ja atbilstoši līgumiem, kas noslēgti pirms minēto PVN likuma grozījumu veikšanas, ir saņemts avanss atbilstoši izrakstītajam nodokļa rēķinam, tad tas ir darījuma brīdis un šādam darījumam ir piemērojams tāds PVN piemērošanas režīms, kāds bija avansa saņemšanas brīdī. Gadījumā, ja avanss, kas atbilstoši izrakstītajam nodokļa rēķinam pirms 2020. gada 1. janvāra nebija apmaksāts pilnā apmērā, tad atlikušajai darījuma summai PVN ir piemērojams ievērojot PVN likuma grozījumus, kas stājās spēkā 2020. gada 1. janvārī.

VID aicina iepazīties ar šīm izmaiņām arī VID informatīvajā materiālā “Par PVN piemērošanu saistībā ar apgrieztās jeb reversās PVN maksāšanas kārtības atcelšanu būvizstrādājumu, sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādēm”.

Avots: vid.gov.lv
Jaunumi
GRAFA_V.png