BTC/USD 6318.83$ETH/USD 132.11$DASH/USD 64.21$LTC/USD 38.49$XMR/USD 47.3$ZEC/USD 30.69$
BTC/USD 6318.83$ETH/USD 132.11$DASH/USD 64.21$LTC/USD 38.49$XMR/USD 47.3$ZEC/USD 30.69$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā

Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā

Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā 23.03.2020

Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteic sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas nosacījumus trūcīgajiem un maznodrošinātajiem ārkārtējās situācijas laikā.

Likuma pārejas noteikumi ir papildināti ar 36., 37. un 38. punktiem, kas noteic, ka kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību:

  • ja ģimenei (personai), kura atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu, šajā laikā beigsies pašvaldības sociālā dienesta izsniegtās izziņas derīguma termiņš, tad tas tiks pagarināts uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāro mēnesi pēc šīs situācijas beigām. Šajā laika posmā saglabājas visi pašvaldības un valsts piešķirtie pabalsti un atvieglojumi, uz kuriem šai ģimenei (personai) ir tiesības kā trūcīgai vai maznodrošinātai;
  • paredzēts, ka ārkārtējās situācijas laikā persona, kurai no jauna nepieciešams noteikt trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu vai kura nonākusi krīzes situācijā, pašvaldības sociālajā dienestā vēršas attālināti, izmantojot e-pastu vai ievietojot iesniegumu tam speciāli paredzētā kastītē;
  • noteikts, ka pašvaldība varēs piešķirt ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, pabalstu krīzes situācijā. Pabalstu izmaksās no pašvaldības budžeta. Lai daļēji kompensētu pašvaldību izdevumus, valsts nodrošinās mērķdotāciju pašvaldībām izdevumu segšanai 50% apmērā no personai piešķirtā pabalsta krīzes situācijā, bet ne vairāk kā 40 eiro mēnesī vienai personai trīs mēnešu periodā.

Likums stājas spēkā 2020. gada 22. martā.


Avots: saeima.lv
Jaunumi
GRAFA_V.png