BTC/USD 19033.1$ETH/USD 605.28$DASH/USD 116.84$LTC/USD 89.28$XMR/USD 136.78$ZEC/USD 85.66$
BTC/USD 19033.1$ETH/USD 605.28$DASH/USD 116.84$LTC/USD 89.28$XMR/USD 136.78$ZEC/USD 85.66$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Valsts atbalsts jaunuzņēmumiem

Valsts atbalsts jaunuzņēmumiem

Valsts atbalsts jaunuzņēmumiem 02.11.2020

Ministru kabinets atbalstīja izmaiņas jaunuzņēmumu atbalsta programmu pieteikšanas un administrēšanas kārtībā, kas izriet no grozījumiem Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā un paredz:

- atvieglot jaunuzņēmumu kvalifikācijas nosacījumus, 
- paplašināt atbalsta saņēmēju loku, 
- svītrot arī vairākas līdz šim pastāvošās kvalifikācijas prasības atbalsta saņēmējiem.

Lai paplašinātu atbalsta saņēmēju loku, turpmāk atbalstam varēs kvalificēties arī jaunuzņēmumi, kuri, lai saņemtu riska kapitāla ieguldījumu, dibinājuši saistīto komersantu (meitas vai mātes sabiedrību) ārvalstīs

Piesakoties atbalsta programmām:

- jaunzņēmumam būs jāiesniedz informācija, kas apliecina jaunuzņēmuma saistību ar tā norādīto mātes vai meitas sabiedrību. Vienlaikus būs jāapliecina, ka mātes vai meitas sabiedrībai nav nodokļu parādu un nav pasludināts maksātnespējas process

- lai piesaistītu augsti kvalificētus speciālistus specifiskā nozarē, turpmāk jaunuzņēmumu atbalsta programmas pieteicējam nebūs jāapliecina, ka tā darbinieks darba attiecību laikā negūs citus ienākumus

Vienlaikus precizēta jaunuzņēmumu pieteikuma veidlapa dalībai atbalsta programmā nodokļu atvieglojumiem un augsti kvalificētu darbinieku piesaistei, nosakot skaidrus pieteikšanās nosacījumus.


Plašāk ar apstiprinātajiem grozījumiem MK 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr. 74 „Jaunuzņēmumu atbalsta programmu pieteikšanas un administrēšanas kārtība” var iepazīties MK tīmekļa vietnē (ŠEIT). 


Kā zināms, 2020. gada 3. septembrī Saeima pieņēma grozījumus Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā, kas paredz atvieglot prasības uzņēmumu dalībai atbalsta programmā nodokļu atvieglojumiem un augsti kvalificētu darbinieku piesaistei. Grozījumi stājas spēkā 16.09.2020.


Avots: Ekonomikas ministrija (www.em.gov.lv/)

Jaunumi
GRAFA_V.png