BTC/USD 5276.39$ETH/USD 169.23$DASH/USD 119.84$LTC/USD 76.13$XMR/USD 67.59$ZEC/USD 67.52$
BTC/USD 5276.39$ETH/USD 169.23$DASH/USD 119.84$LTC/USD 76.13$XMR/USD 67.59$ZEC/USD 67.52$
baner_1.jpg
baner22.jpg
VID prognozētais neapliekamais minimums

VID prognozētais neapliekamais minimums

VID prognozētais neapliekamais minimums 04.03.2019

Mēneša neapliekamo minimumu piemēro tas darba devējs, kuru maksātājs savā nodokļu grāmatiņā ir norādījis kā galveno ienākumu gūšanas vietu, bet diferencēto neapliekamo minimumu aprēķina iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. 

Nodokļa maksātājam ik mēnesi piemēro Valsts ieņēmumu dienesta prognozēto mēneša neapliekamo minimumu un aprēķinu veic atbilstoši formulai, ko noteikta Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai".

Darba algām līdz 440 euro mēnesī (pirms nodokļu nomaksas) VID prognozēto neapliekamo minimumu gada laikā piemēro pilnā apmērā, respektīvi 200 euro. Ienākumiem no 440 līdz 1000 euro mēnesī neapliekamais minimums atbilstoši diferencēšanas principam, pieaugot algai, samazināsies, savukārt ienākumiem virs 1000 euro mēnesī netiek piemērots vispār.

Nodokļu maksātājam, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, atkarībā no kopējās ienākumu summas tiek piemērots diferencētais neapliekamais minimums līdz 2400 euro.

Nodokļa maksātāja gada diferencētā neapliekamā minimuma  noteikšanai ņem vērā visus nodokļa maksātāja gada ienākumus, izņemot ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas minēti  likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.pantā. Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju VID EDS, diferencētais neapliekamais minimums tiek aprēķināts automātiski.

Aizpildot gada ienākumu deklarāciju,  nodokļa maksātāja gada diferencētais neapliekamais minimums tiek piemērots katram nodokļu maksātājam, izņemot nodokļu maksātājus, kuri guvuši likuma 9.pantā norādītos neapliekamos ienākumus, izņemot pensiju ienākumus, kā arī izņemot ienākumus no mikrouzņēmuma un patentmaksas.

Personām, kurām piešķirta pensija atbilstoši likumam “Par valsts pensijām” vai izdienas pensija, vai speciālā valsts pensija atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, vai pensija atbilstoši ārvalsts normatīvajiem aktiem, piemēro pensionāra neapliekamo minimumu 3000 euro gadā (250 euro mēnesī).

Ja pensija piešķirta pēc taksācijas gada sākuma, pensionāra neapliekamais minimums tiek piemērots proporcionāli laika posmam no pensijas piešķiršanas dienas līdz gada beigām.