BTC/USD 36034.6$ETH/USD 2521.51$DASH/USD 101.05$LTC/USD 110.17$XMR/USD 160$ZEC/USD 96.59$
BTC/USD 36034.6$ETH/USD 2521.51$DASH/USD 101.05$LTC/USD 110.17$XMR/USD 160$ZEC/USD 96.59$
baner_1.jpg
baner22.jpg
1. jūlijs - obligāti iesniedzamās gada ienākumu deklarācijas termiņš

1. jūlijs - obligāti iesniedzamās gada ienākumu deklarācijas termiņš

1. jūlijs - obligāti iesniedzamās gada ienākumu deklarācijas termiņš 30.06.2021

VID atgādina, ka vairākām iedzīvotāju kategorijām līdz 2021. gada 1.jūlijam obligāti jāiesniedz gada ienākumu deklarācija par 2020. gadu:

 • ja rodas pienākums piemaksāt IIN saistībā ar progresīvās likmes piemērošanu:
  - 20% - ienākumam līdz 20 004 eiro,
  - 23% - ienākumam, kas pārsniedz 20 004 eiro, bet nepārsniedz 62 800 eiro,
  - 31,4% - ienākumam, kas pārsniedz 62 800 eiro;
 • ja rodas pienākums piemaksāt IIN saistībā ar gada diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu (jāpārliecinās vai galvenā ienākumu gūšanas vieta gada laikā piemēro VID prognozēto neapliekamo minimumu atbilstoši ienākumam).
 • ja ir veikta saimnieciskā darbība (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c.);
 • ja ir gūti ienākumi ārvalstīs, tajā skaitā, jūrniekiem, kuri bijuši nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, izņemot gadījumu, ja nodokļa maksātājs ir saņēmis algota darba ienākumus, kas kādā no ES dalībvalstīm ir pakļauti aplikšanai ar IIN analoģisku nodokli;
 • ja ir gūti ar nodokli neapliekami ienākumi, kas kopumā gadā pārsniedza 10 000 eiro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas);
 • ja ir gūti ienākumi, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi (piemēram, ienākumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas, ja VID ir paziņots par nereģistrējamas saimnieciskās darbības veikšanu, vai gūti ienākumi no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas, no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā);
 • ja ir gūti citi ar nodokli apliekami ienākumi, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, t.sk. no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar IIN.


Aprēķinātā nodokļa summa ir jāiemaksā vienotajā nodokļu kontā Nr. LV33TREL1060000300000 līdz 2021. gada 23. jūlijam. 

Ja aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz 640 eiro, tad to var nomaksāt trijos maksājumos:

 •  līdz 2021. gada 23. jūlijam, 23. augustam un 23. septembrim — iemaksājot katru reizi 1/3 daļu no šīs summas.


Savukārt brīvprātīgi, lai atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par izglītību, ārstniecību un citiem attaisnotajiem izdevumiem, gada ienākumu deklarāciju visa 2021. gada laikā var iesniegt ne tikai par 2020. gadu, bet arī par 2019. un 2018. gadu.

Vairāk informācijas par gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu var atrast VID sadaļā “Gada ienākumu deklarācija”.

Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png