BTC/USD 48022.4$ETH/USD 3625.83$DASH/USD 213.29$LTC/USD 192.7$XMR/USD 267.4$ZEC/USD 140.82$
BTC/USD 48022.4$ETH/USD 3625.83$DASH/USD 213.29$LTC/USD 192.7$XMR/USD 267.4$ZEC/USD 140.82$
baner_1.jpg
baner22.jpg
2021. gads: Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"

2021. gads: Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"

2021. gads: Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 02.10.2020 MK sēdē ir izskatīts likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"", kas paredz:

1) nodokļa augstākās likmes samazinājumu no 31,4% līdz 31%. 

Tiek samazināta IIN trešā progresīvā likme no 31,4% līdz 31,0%,  kuru piemēro ienākumiem virs 62 800 euro gadā.

2) Patentmaksas maksāšanas režīma atcelšanu, saglabājot vienīgi samazinātās patentmaksas režīmu (pensionāriem un personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti) u.c. grozījumus.

Pārejas noteikumi: nodokļa maksātāji, kas patentmaksas maksājumu par 2021. gadu ir veikuši līdz 2020.gada 31.decembrim, patentmaksas režīmu varēs piemērot arī 2021. gadā periodā, par kādu tika veikta patentmaksa, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim. Stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.


3) Darba devēja kompensācijas par darbinieka izdevumiem saistībā ar attālināto darbu.

- Noteikt ar IIN neapliekamās kompensāciju normas, ja darba devējs kompensē darbiniekam ar attālināto darbu saistītos izdevumus.
- Darbiniekam nav jāiesniedz izdevumus apliecinoši čeki darba devējam, lai neradītu lieku administratīvo slogu.
- Kompensējamo izdevumu summa mēnesī nedrīkst pārsniegt 60 euro (pārsniegumu apliek ar IIN).
- Kompensējamos izdevumus nosacīti iedala 4 grupās, kurus darba devējs var kompensēt, katrai grupai nepārsniedzot šādu apmēru:
    1) darba vietas aprīkojuma nolietojums (dators, programmatūra, darba galds u.tml.) - 30 euro mēnesī;
    2) mazvērtīgie priekšmeti (kancelejas preces utt.) - 10 euro mēnesī
    3) komunālie maksājumi - 6 euro mēnesī;
    4) abonēšanas maksa (neiekļauj maksu par ierīkošanu):
        - tālrunim - 7 euro mēnesī,
        - internetam - 7 euro mēnesī.

4) IIN pārmaksas automātiska atmaksa

Paredzēts ieviest IIN pārmaksas automātiskas atmaksas kārtību, personām, kurām nav obligāti jāsniedz deklarācijas.

Grozījumi Likumā stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī, bet IIN pārmaksas automātiskās atmaksas process notiks, sākot ar 2023. gadu, rezumējošā kārtībā aprēķinot IIN par 2022. gadu.


5) Normas, lai uzlabotu informācijas apriti par maksātāja attaisnotajiem izdevumiem un tādējādi mazinātu administratīvo slogu nodokļa IIN maksātājiem.

Lai pilnveidotu IIN administrēšanu saistībā ar IIN pārmaksu pārbaudi:

  a) pašvaldībām noteikts pienākums līdz pēctaksācijas gada 1. februārim VID elektroniski nosūtīt informāciju par izsniegtajām licencēm interešu un pieaugušo neformālās izglītības maksas programmu īstenošanai; 
  b) apdrošināšanas sabiedrībām noteikts pienākums pēc rakstiska pieprasījuma sniegt informāciju par fiziskajai personai saskaņā ar konkrētu attaisnojuma dokumentu atlīdzināto un nesegto medicīnas un ārstniecības pakalpojuma daļu.

Projektā ietvertās normas, kas saistītas ar informācijas nodošanu VID par attaisnotajiem izdevumiem, stāsies spēkā 2022. gada 1.janvārī, bet būs piemērojams no 2022. gada 1. janvāra par 2022. taksācijas gadu un turpmākajiem gadiem.

6) Regulējums, lai nodrošinātu, ka VID neveic IIN pārmaksas atmaksu, ja IIN maksātājs nav iesniedzis deklarāciju par kādu no iepriekšējiem taksācijas gadiem, kurā IIN maksātājam veidojas IIN piemaksa

Minētais regulējums attieksies arī uz tiem nodokļa maksātājiem, kam jāsniedz deklarācija par 2018. un 2019. taksācijas gadu un aprēķinātā IIN samaksas termiņš ir 2020. gada 1. decembris, un atbilstoši VID rīcībā esošajai informācijai veidojas IIN piemaksa. 


7) Grozījumi saistībā ar izmaiņām Mikrouzņēmumu nodokļa likumā

MUN maksātāji, sadalot peļņu, kas radusies pēc 2020. gada 31. decembra, varēs sadalīt dividendēs, nosacītajās dividendēs un dividendēm pielīdzināmā ienākumā, nepiemērojot IIN, kā arī ar nodokli netiks aplikta likvidācijas kvota nesadalītās peļņas apmērā, ja peļņa radusies pēc 2020. gada 31. decembra.


8) Likumprojektā ir veikti arī citi grozījumi, kas stājas spēkā no 2021. gada 1. janvāra:

  • mantota valsts fondēto pensiju kapitāla ienākuma pielīdzināšana cita veida pensijas ienākumam;
  • regulējums attiecībā ar IIN apliekamo ienākumu, kas radies samazinātu vai dzēstu saistību rezultātā, un no IIN atbrīvotājām samazinātajām vai dzēstajām saistībām;
  • pabalsta atbrīvošana no IIN trīs un vairāk bērnu dzimšanas gadījumā vienās dzemdībās;
  • VID lēmumu paziņošanas veids par stipendiju nolikuma reģistrāciju un IIN pārmaksas atmaksu;
  • brāļa vai māsas – personu ar 1. vai 2. grupas invaliditāti – ārstniecības un izglītības izdevumu iekļaušana nodokļa maksātāja attaisnotajos izdevumos;
  • saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas apliecības aizstāšana ar ierakstu publiski pieejamā reģistra daļā;
  • avansa maksājumu termiņa izmaiņas solidaritātes nodokļa maksātājiem;
  • maksātāju, kuri deklarācijas var iesniegt līdz pēctaksācijas gada 1. jūlijam, loka precizēšana, likuma vienveidīgas piemērošanas nodrošināšanai;
  • paziņojuma par fiziskajai personai izmaksātajiem ienākumiem formas maiņa.

Likumprojekts pieejams ŠEIT.

Avots: Ministru kabinets (mk.gov.lv)


Jaunumi
GRAFA_V.png