BTC/USD 47869.42$ETH/USD 3594.13$DASH/USD 211.19$LTC/USD 190.9$XMR/USD 268.65$ZEC/USD 140.28$
BTC/USD 47869.42$ETH/USD 3594.13$DASH/USD 211.19$LTC/USD 190.9$XMR/USD 268.65$ZEC/USD 140.28$
baner_1.jpg
baner22.jpg
VSAA: Informācija ārvalstīs dzīvojošajiem par Latvijas pensijas izmaksas turpināšanu

VSAA: Informācija ārvalstīs dzīvojošajiem par Latvijas pensijas izmaksas turpināšanu

VSAA: Informācija ārvalstīs dzīvojošajiem par Latvijas pensijas izmaksas turpināšanu 05.10.2020

Katru gadu no 1. oktobra līdz 15. decembrim ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas pensijas saņēmējiem VSAA jāiesniedz iesniegums par pensijas izmaksas turpināšanu nākamajā gadā

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju – VSAA iesaka pensijas izmaksas turpināšanu pieprasīt attālināti.

Iesniegumu var:

  • nosūtīt elektroniski uz vsaa@vsaa.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu (derīgs arī ārvalstī izsniegts), vai 
  • iesniegt, autentificējoties portālā latvija.lv, izvēloties “Iesniegums iestādei” (šajā gadījumā iesniegumam var nepievienot notariālo apliecinājumu, ka persona ir dzīva);
  • nosūtīt pa pastu (obligāti nepieciešams pievienot notariālā apliecinājuma oriģinālu).
  • iesniegt pilnvarota persona, uzrādot pilnvaru (obligāti jāpievieno notariālā apliecinājuma oriģināls).  


ES/Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī dzīvojošiem - par iespēju apliecināt dzīvības faktu var interesēties dzīvesvietas valsts kompetentajā iestādē pensiju jautājumos.

Kanādā dzīvojoša persona var atsūtīt aizpildītu un Kanādas kompetentās iestādes apstiprinātu iesniegumu Latvijas pensijas izmaksas turpināšanai – veidlapa „Application for pension payment continuation”.

Lietuvā, Igaunijā un Austrālijā dzīvojošiem - dzīvības apliecinājums nav jāiesniedz, jo informācijas apmaiņa par pensiju saņēmējiem kompetento iestāžu starpā notiek elektroniski.

Krievijā, Baltkrievijā un Ukrainā dzīvojošiem Latvijas pensijas saņēmējiem, kuriem pensijas izmaksa notiek ar kompetento iestāžu starpniecību, dzīvības apliecinājums nav nepieciešams.


Lai saņemtu apgādnieka zaudējuma pensiju, ir nepieciešams notariālais apliecinājums, ka gan pensijas saņēmējs, gan apgādājamais, kuram pensija ir piešķirta, ir dzīvi. Ja apgādājamais, kurš saņem apgādnieka zaudējuma pensiju, studiju apliecināšanai un pensijas izmaksas pagarināšanai atsūta derīgu mācību izziņu, tad papildus iesniegt notariālo apliecinājumu nav nepieciešams.


Ārvalstīs notariālas darbības, iespējams, var veikt arī citas juridiskas personas vai iestādes. Līdz ar to katrā konkrētā gadījumā iesniegto dokumentu un tajā norādīto informāciju, kas apliecina personas dzīvības faktu, VSAA  izvērtēs atsevišķi.


Avots: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA), vsaa.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png