BTC/USD 48607.67$ETH/USD 1588$DASH/USD 229.5$LTC/USD 176.17$XMR/USD 201.65$ZEC/USD 127.53$
BTC/USD 48607.67$ETH/USD 1588$DASH/USD 229.5$LTC/USD 176.17$XMR/USD 201.65$ZEC/USD 127.53$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Ar IIN neapliekamie ienākumi

Ar IIN neapliekamie ienākumi

Ar IIN neapliekamie ienākumi 07.02.2021

VID mājaslapā ir publicēts jauns VID metodiskais materiāls "Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamie ienākumi", kas sniedz informāciju fiziskajām un juridiskajām personām, piemērojot likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un nosakot ienākumus, kurus neapliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN).


Neapliekamo ienākumu deklarēšana

Cilvēkam, kas ir guvis ar nodokli neapliekamus ienākumus, kuru kopējā summa gadā pārsniedz 10 000 eiro, ir jāiesniedz VID gada ienākumu deklarācija

Fiziskā persona, kura kalendāra gadā Latvijā ir guvusi tikai tādus ienākumus, no kuriem IIN ir ieturams izmaksas vietā, drīkst gada ienākumu deklarāciju aizpildīt pēc vienkāršotiem noteikumiem, lai deklarētu ar nodokli neapliekamos ienākumus. Aizpildot gada ienākumu deklarāciju pēc vienkāršotiem noteikumiem, fiziskajai personai deklarācijā nav jānorāda informācija (piemēram, darba alga vai cits ienākums, no kura nodoklis ir ieturēts ienākuma izmaksas vietā), kura jau ir VID rīcībā. 

Lai iesniegtu gada ienākumu deklarāciju, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS): 

1) EDS darba logā "Dokumenti" → “Sagatavot jaunu dokumentu” → “No veidlapas”; 

2) kad atveras jauna dokumenta ievades lapa, tajā izvēlas: 

• dokumentu grupu “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa dokumenti” → “Gada ienākumu deklarācija un tās pielikumi”;

3) sākotnēji EDS formas logā tiks piedāvāts izmantot deklarācijas izveidošanas palīdzības vedni, kurā, atbildot uz jautājumiem, lietotājs rezultātā saņems daļēji aizpildītu deklarācijas sagatavi. Lai palīdzētu noteikt, kuras sadaļas gada ienākumu deklarācijā lietotājam ir jāaizpilda, deklarācijas palīdzības vednis uzdos vairākus jautājumus. Ja lietotājs nevēlas izmantot palīdzības vedni, to var atslēgt ar darbību “Atcelt”;

4) EDS veic pārbaudi, vai cilvēkam nav obligāti jāiesniedz gada ienākumu deklarācija.


VID metodiskais materiāls ar piemēriem un skaidrojumiem ir pieejams ŠEIT.

Avots: vid.gov.lvJaunumi
GRAFA_V.png