BTC/USD 19078.27$ETH/USD 603.21$DASH/USD 115.86$LTC/USD 89.06$XMR/USD 136.4$ZEC/USD 85.51$
BTC/USD 19078.27$ETH/USD 603.21$DASH/USD 115.86$LTC/USD 89.06$XMR/USD 136.4$ZEC/USD 85.51$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Darba devēja ziņojums par 2020. gada decembri

Darba devēja ziņojums par 2020. gada decembri

Darba devēja ziņojums par 2020. gada decembri 21.10.2020

2021. gadā mainīsies darba devēja ziņojumu aizpildīšanas kārtība, tādēļ pārejas periodā – 2020. gada decembra darba devēja ziņojumam ir noteikta speciāla aizpildīšanas kārtība:
•  jāiesniedz līdz 2021. gada 17. janvārim;
•  jānorāda darba ienākumu izmaksas datums (tāpat kā iepriekš);
•  4. ailē – par decembri aprēķināto algu (tāpat kā iepriekš);
• 5. ailē – no 4. ailes ienākuma VSAOI, summējot darba ņēmēja un darba devēja sociālo iemaksu daļu (tāpat kā iepriekš);
• 8. ailē – decembrī ieturēto IIN, kas ieturēts atbilstoši iepriekšējai kārtībai (tāpat kā iepriekš).

• JAUNUMS! Sarakstā “Par personām, kuras nav obligāti sociāli apdrošināmas” aizpilda 1., 2., 3., 8. aili un 8. ailē norāda IIN no 2021. gada janvārī izmaksātajiem ienākumiem, kas jāiemaksā vienotajā nodokļu kontā līdz 2021. gada 23. janvārim.

Speciālā kārtība piemērojama tikai darba devēja ziņojumam par 2020. gada decembri un nav attiecināma uz ziņojumu aizpildīšanu par citiem mēnešiem. Sociālās iemaksas deklarē tāpat kā iepriekš, bet mainās IIN deklarēšana.


Ar 2021. gada 1. janvāri ir noteikti jauni algas nodokļa samaksas termiņi

IIN maksā vienotajā nodokļu kontā: 

1) līdz ienākuma izmaksas mēneša 23. datumam;
2) līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 23. datumam, ja aprēķina un izmaksā darba samaksu pēc 17. datuma gadījumos, kad:
    • izbeigtas darba tiesiskās attiecības;
    • izmaksāta samaksa par atvaļinājuma laiku un darba samaksa par laiku, kas nostrādāts līdz atvaļinājumam;
    • darba samaksa par kalendāra mēnesi tiek aprēķināta un izmaksāta tā paša kalendāra mēneša laikā. VID informatīvais materiāls par darba devēja ziņojuma par 2020. gada decembri aizpildīšanas kārtību ar piemēriem ir pieejams ŠEIT.

Tax.lv raksts par darba devēja ziņojuma aizpildīšana sākot ar 2021. gadu - pieejams ŠEIT.

Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png