BTC/USD 19091.88$ETH/USD 608.04$DASH/USD 117.82$LTC/USD 89.56$XMR/USD 137.17$ZEC/USD 86.18$
BTC/USD 19091.88$ETH/USD 608.04$DASH/USD 117.82$LTC/USD 89.56$XMR/USD 137.17$ZEC/USD 86.18$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Darba devēja ziņojuma aizpildīšana sākot ar 2021. gadu

Darba devēja ziņojuma aizpildīšana sākot ar 2021. gadu

Darba devēja ziņojuma aizpildīšana sākot ar 2021. gadu 21.10.2020

Ar 2021. gada 1. janvāri visiem darba devējiem ir noteikts jauns darba devēja ziņojuma iesniegšanas termiņš – līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 17. datumam.


Mainās IIN deklarēšanas princips – turpmāk darba devēja ziņojumā par pārskata mēnesi deklarēs IIN, kas jāiemaksā vienotajā nodokļu kontā darba devēja ziņojuma iesniegšanas mēnesī.


Ar 2021. gada 1. janvāri ir noteikti jauni algas nodokļa samaksas termiņi:


IIN maksā vienotajā nodokļu kontā:

1)  līdz ienākuma izmaksas mēneša 23. datumam;
2) līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 23. datumam, ja aprēķina un izmaksā darba samaksu pēc 17. datuma gadījumos, kad:
    • izbeigtas darba tiesiskās attiecības;
    • izmaksāta samaksa par atvaļinājuma laiku un darba samaksa par laiku, kas nostrādāts līdz atvaļinājumam;
    • darba samaksa par kalendāra mēnesi tiek aprēķināta un izmaksāta tā paša kalendāra mēneša laikā.


Sākot ar 2021. gadu, darba devēja ziņojumā:

- nav janorāda darba ienākumu izmaksas datums;

- 4. ailē – kārtība nemainās – par pārskata mēnesi aprēķinātā alga;
- 5. ailē – kārtība nemainās – no 4. ailes aprēķinātās kopējās VSAOI, summējot darba ņēmēja un darba devēja sociālo iemaksu daļu;
- 6 un 7. aile – kārtība nemainās – precizējumi par iepriekšējo mēnesi;

- 8. ailē – kārtība mainās – ieturētais iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas jāiemaksā vienotajā nodokļu kontā līdz ienākuma izmaksas mēneša 23. datumam vai līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 23. datumam (2. punktā noteiktajos gadījumos).
Pārejas periodā – 2020. gada decembra darba devēja ziņojumam ir noteikta speciāla aizpildīšanas kārtība (Tax.lv raksts - ŠEIT).

VID informatīvais materiāls par darba devēja ziņojuma aizpildīšanu 2021. gadā ar piemēriem ir pieejams ŠEIT

Avots: vid.gov.lv
Jaunumi
GRAFA_V.png