BTC/USD 19091.88$ETH/USD 608.04$DASH/USD 117.82$LTC/USD 89.56$XMR/USD 137.17$ZEC/USD 86.18$
BTC/USD 19091.88$ETH/USD 608.04$DASH/USD 117.82$LTC/USD 89.56$XMR/USD 137.17$ZEC/USD 86.18$
baner_1.jpg
baner22.jpg
VID: Elektroenerģijas nodokļa deklarācijas aizpildīšana

VID: Elektroenerģijas nodokļa deklarācijas aizpildīšana

VID: Elektroenerģijas nodokļa deklarācijas aizpildīšana 27.10.2020

Jauns VID metodiskais materiāls par elektroenerģijas nodokļa deklarācijas aizpildīšanas kārtību ir pieejams ŠEIT.

1) Sākot ar 2021.gadu, nodokļa maksātājs:

līdz 20. datumam pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām - iesniedz elektroenerģijas nodokļa deklarāciju;
♦ līdz 23. datumam - aprēķināto nodokli iemaksā vienotajā nodokļu kontā.

2) Elektroenerģijas nodokļa apmērs atkarīgs no patērētās elektroenerģijas apjoma, un tas ir fiksēts attiecībā pret vienu megavatstundu.

3) Aizpildot deklarāciju, tajā summas norāda euro un elektroenerģijas daudzumu – megavatstundās ar precizitāti divas zīmes aiz komata.

4) Nodokļa likme elektroenerģijai ir 1,01 euro par megavatstundu. 

5) Nodokļa likmi elektroenerģijai, ko piegādā personām ielu apgaismošanas pakalpojumu sniegšanai, aprēķina pēc likmes 0,00 euro par megavatstundu. 

6) Deklarācija ir jāaizpilda un jāiesniedz arī par taksācijas periodu, kurā aprēķinātais nodoklis jeb valsts budžetā iemaksājamā nodokļa summa ir 0,00 euro


Deklarācijas rindu aizpildīšana un VID piemēri ir pieejami metodiskajā materiālā ŠEIT


Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png