BTC/USD 6266.48$ETH/USD 132.03$DASH/USD 64.45$LTC/USD 38.29$XMR/USD 47.12$ZEC/USD 30.79$
BTC/USD 6266.48$ETH/USD 132.03$DASH/USD 64.45$LTC/USD 38.29$XMR/USD 47.12$ZEC/USD 30.79$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Obligātās gada ienākumu deklarācijas jāiesniedz līdz 1. jūnijam

Obligātās gada ienākumu deklarācijas jāiesniedz līdz 1. jūnijam

Obligātās gada ienākumu deklarācijas jāiesniedz līdz 1. jūnijam 28.02.2020

No 1. marta līdz 1. jūnijam Gada ienākumu deklarācijas var iesniegt iedzīvotāji, kam tas jādara obligāti. 

VID aicina iesniegt deklarāciju elektroniski - Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), jo tajā automātiski ielasās visi VID rīcībā jau esošie dati un aprēķinās maksājamās summas. Atgādinām, ka saimnieciskās darbības veicējiem jau kopš 2014. gada deklarācija obligāti jāiesniedz elektroniski

2019. gada deklarācija līdz 1. jūnijam (ja personas kopējie 2019. gada ienākumi pārsnieguši 62 800 eiro - līdz 1. jūlijamobligāti jāsniedz tiem iedzīvotājiem, kuriem:

  • saistībā ar  progresīvās nodokļa likmes vai diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu ir radusies nodokļa starpība, kas jāpiemaksā valsts budžetā;
  • tiek veikta saimnieciskā darbība (piemēram, izīrēts nekustamais īpašums vai gūti ienākumi no profesionālās darbības);
  • ienākumi ir gūti ārvalstīs (t.sk. jūrniekiem, kuri bijuši nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa. Izņēmums ir darba alga kādā no ES dalībvalstīm, ja šiem ienākumiem ir piemērots attiecīgās dalībvalsts ienākuma nodoklis;
  • ir gūti ar nodokli neapliekami ienākumi, kas kopumā 2019. gadā pārsniedz 10 000 eiro (piem., pārdota personiskā manta);
  • ir gūti ienākumi, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi, bet šis nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā (piem., ienākumi no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas fiziskai personai);
  • ir gūti citi ar nodokli apliekami ienākumi, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis (piem., no fiziskām personām, kas nav radniecībā līdz trešajai pakāpei, saņemti dāvinājumi virs 1425 eiro).

Tie iedzīvotāji, kuri neatbilst minētajiem nosacījumiem un gada ienākumu deklarāciju vēlas iesniegt brīvprātīgi, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto IIN par attaisnotajiem izdevumiem – ārstniecību, izglītību, ziedojumiem, iemaksām pensiju fondos u.c. – to var izdarīt līdz pat 2023. gada 16. jūnijam.

! VID aicina nesniegt deklarācijas tieši marta pirmajās dienās, jo gadījumā, ja sistēmai vienlaicīgi cenšas pieslēgties liels lietotāju skaits, tās darbība var tikt apgrūtināta.

Plašāka informācija, kā arī video pamācība par deklarācijas aizpildīšanu pieejama VID tīmekļa vietnes sadaļā “Gada ienākumu deklarācija 2019”. 

Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png