BTC/USD 10300.17$ETH/USD 323.36$DASH/USD 65.6$LTC/USD 43.56$XMR/USD 88.18$ZEC/USD 52.92$
BTC/USD 10300.17$ETH/USD 323.36$DASH/USD 65.6$LTC/USD 43.56$XMR/USD 88.18$ZEC/USD 52.92$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Gada pārskatu iesniegšanas termiņa pagarināšana

Gada pārskatu iesniegšanas termiņa pagarināšana

Gada pārskatu iesniegšanas termiņa pagarināšana 24.03.2020

2020. gada 20. martā Saeimā ir pieņemts likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”, kas stājas spēkā 2020. gada 22. martā.

Likuma mērķis – noteikt pasākumus valsts apdraudējuma un tā seku novēršanai un pārvarēšanai, īpašos atbalsta mehānismus, kā arī izdevumus, kas tieši saistīti ar COVID-19 izplatības ierobežošanu.

Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma subjektiem un biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskajām organizācijām ar likumu tiek pagarināts gada pārskata un konsolidēto gada pārskata (ja tāds ir) iesniegšanas termiņš par sagatavoto gada pārskatu par 2019. gadu. 
Likumā noteikts, ka:

  • sabiedrība, uz kuru attiecas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums, ir tiesīga gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu (ja tāds ir) par 2019. pārskata gadu iesniegt termiņā, kas par trijiem mēnešiem pārsniedz likuma 97. panta pirmajā daļā noteikto iesniegšanas termiņu
  • biedrība vai nodibinājums ir tiesīga iesniegt VID gada pārskatu vai tā daļu par 2019. gadu līdz 2020. gada 31. jūlijam;
  • reliģiskā organizācija ir tiesīga iesniegt VID gada pārskatu vai tā daļu par 2019. gadu līdz 2020. gada 31. jūlijam.

Piemērs. Ja Gada pārskatu likuma subjektam 2019. pārskata gads sakrita ar kalendāro gadu un sagatavotais gada pārskats VID būtu jāiesniedz līdz 2020. gada 30. aprīlim, tad saskaņā ar šajā likumā noteikto, 2019. gada pārskata iesniegšanas termiņš šī likuma subjektam ir pagarināts līdz 2020. gada 31. jūlijam.

Avots: vid.gov.lv
Jaunumi
GRAFA_V.png