BTC/USD 6247.62$ETH/USD 131.62$DASH/USD 64.07$LTC/USD 38.3$XMR/USD 47.04$ZEC/USD 30.77$
BTC/USD 6247.62$ETH/USD 131.62$DASH/USD 64.07$LTC/USD 38.3$XMR/USD 47.04$ZEC/USD 30.77$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Grozījumi PVN likuma

Grozījumi PVN likuma

Grozījumi PVN likuma 23.12.2019 Pievienotās vērtības nodokļa likumā ir veikti būtiskākie grozījumi, kas stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī
- preču piegādes kārtība uz noliktavu citā dalībvalstī (“call of stock”),
- pievienotās vērtības nodokļa 0% likmes piemērošana darījumu ķēdē,
- PVN reģistrācijas numura lietošana pārrobežu darījumos.

PVN piemērošana preču piegādes darījumos uz noliktavu citā dalībvalstī (“call of stock”)
Preču piegāde uz noliktavu (“call of stock”) nozīmē situāciju, kad preču transportēšanas brīdī uz citu dalībvalsti piegādātājs jau zina tā preču pircēja identitāti, kuram šīs preces tiks piegādātas vēlākā posmā pēc tam, kad tās ievestas galamērķa dalībvalstī. Minētajam preču pircējam ir tiesības pašam izņemt preces no noliktavas, ja ir noslēgts tā saucamais “call of stock” līgums.

Preču piegādes uz noliktavu citā dalībvalstī nosacījumi (8.1 pants):

1) komersants nosūta/transportē preces uz citu dalībvalsti, lai tās vēlākā posmā un pēc ievešanas tiktu piegādātas citam komersantam, kas ir tiesīgs uzņemties īpašumtiesības uz minētajām precēm saskaņā ar spēkā esošu vienošanos (“call off stock”) starp abiem nodokļa maksātājiem;

2) komersantam (preču piegādātājam) nav pastāvīgas saimnieciskās darbības vietas un nav pastāvīgas iestādes dalībvalstī, uz kuru preces tiek nosūtītas/transportētas; 

3) komersants (preču saņēmējs) ir identificēts PVN nolūkā tajā dalībvalstī, uz kuru preces tiek nosūtītas/transportētas, un viņa identitāte un PVN identifikācijas numurs, ko viņam piešķīrusi minētā dalībvalsts, nosūtīšanas/transportēšanas sākumā ir zināmi preču piegādātājam; 

4)  komersants (preču piegādātājs) reģistrē preču pārvietošanu preču reģistrā un PVN 2 pārskatā “Pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem ES teritorijā”) norāda tā nodokļa maksātāja identitāti, kurš iegādājas preces, un viņa PVN identifikācijas numuru, ko tam piešķīrusi dalībvalsts, uz kuru preces nosūta/transportē.

PVN reģistrācijas numura lietošana
PVN atbrīvojuma piemērošanai ir ieviests nosacījums, ka preču pircējam ir jābūt norādītam PVN 2 pārskatā ("Pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem ES teritorijā"), ko aizpilda preču piegādātājs. 

Citi grozījumi 
  • PVN 0% likmes piemērošanas nosacījumi darījumu ķēdē - nodokļa 0% likmes piemērošana darījumu ķēdes starpnieka veiktajai preču piegādei (43.1 pants).
  • PVN atbrīvojums pakalpojumiem, ko sniedz zobu tehniķi, darbojoties savā profesijā, kā arī zobārstu un zobu tehniķu piegādātajām zobu protēzēm, neatkarīgi no šo preču vai pakalpojumu saņēmēja statusa. Tātad atbrīvojums piemērojams arī gadījumos, kad pakalpojums sniegts ne tikai pacientiem, bet arī citām personām (52. pants).
  • PVN atbrīvojums medicīnas pakalpojumiem, kurus sniedz ārstniecības iestāde citas ārstniecības iestādes pacientam sadarbības līguma ietvaros.
  • Priekšnodokļa korekcijas kārtība par ieguldījumiem komercsabiedrības kapitālā (103. pants).
  • Precizētas normas par bezskaidras naudas norēķinu veikšanu darījumos ar kokmateriālu piegādēm un ar to saistītajiem pakalpojumiem, metāllūžņu piegādēm un ar to saistītajiem pakalpojumiem (141. un 143. panti). 

Avots: vid.gov.lv


Jaunumi
GRAFA_V.png