BTC/USD 8862.37$ETH/USD 202.23$DASH/USD 72.51$LTC/USD 42.49$XMR/USD 62.25$ZEC/USD 45.43$
BTC/USD 8862.37$ETH/USD 202.23$DASH/USD 72.51$LTC/USD 42.49$XMR/USD 62.25$ZEC/USD 45.43$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Līdz 15. februārim pirmo reizi jāiesniedz dati par būvlaukumā nodarbināto personu darba laiku vienotajā datubāzē

Līdz 15. februārim pirmo reizi jāiesniedz dati par būvlaukumā nodarbināto personu darba laiku vienotajā datubāzē

Līdz 15. februārim pirmo reizi jāiesniedz dati par būvlaukumā nodarbināto personu darba laiku vienotajā datubāzē 12.02.2020

No 2020. gada 1. janvāra elektroniskās darba laika uzskaites sistēma (EDLUS) ir jāievieš ne tikai būvlaukumos, kuros tiek veikta jaunas trešās grupas būves būvniecība vai tiek veikti būvdarbi virs viena miljona eiro, bet arī tad, ja būvdarbu izmaksas veido 350 000 eiro un vairāk.

No 2020. gada 1. februāra tiek sākta EDLUS uzkrāto datu nodošana glabāšanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē (VEDLUDB), kas ir Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) sastāvdaļa. Pirmo reizi EDLUS uzkrātie dati glabāšanai VEDLUDB jānodod ir līdz 2020 gada 15. februārim.
 

Šā gada 1. februārī spēkā stājās Ministru kabineta (MK) noteikumi, kas nosaka:

- kārtību, kādā EDLUS dati sniedzami iekļaušanai VEDLUDB, 
- prasības EDLUS auditācijas pierakstu veidošanai, uzglabāšanai un izsniegšanai, 
- prasības personai, kas var veikt EDLUS ārējo drošības pārbaudi.


Lai nodrošinātu MK noteikumos noteikto prasību īstenošanu, no šā gada 3. februāra galvenajam būvdarbu veicējam jau ir iespēja VEDLUDB reģistrēt būvlaukumus. Būtiski, ka galvenajam būvdarbu veicējam ir pienākums iesniegt informāciju VEDLUDB par jaunas trešās grupas būves būvniecības uzsākšanu vai par tādu būvdarbu uzsākšanu, kuru izmaksas ir 350 000 eiro vai vairāk. Tas ir jāizpilda ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc būvdarbu sākšanas.


Katru mēnesi līdz 15. datumam par iepriekšējo mēnesi (pirmoreiz līdz 15.02.2020) VEDLUDB ir jāiesniedz:

→ galvenajam būvdarbu veicējam:

- EDLUS reģistrētie dati par būvlaukumā nodarbināto personu darba laiku,   
- informācija par noslēgto līgumu ar būvniecības ierosinātāju, 
- informācija par visiem ar saviem apakšuzņēmējiem iepriekšējā mēnesī noslēgtajiem būvdarbu līgumiem, kuru līguma summa ir 15000 eiro vai vairāk.

→ apakšuzņēmējam:

- informācija par visiem ar saviem apakšuzņēmējiem iepriekšējā mēnesī noslēgtajiem būvdarbu līgumiem, kuru līguma summa ir 15000 eiro vai vairāk (ja mainās līguma summa - šā līguma grozījumiem).


Tāpat noteikumi paredz, ka no 2020. gada 1. aprīļa galvenajam būvdarbu veicējam vienu reizi diennaktī ir jāaprēķina EDLUS auditācijas pierakstu kopas kontrolsumma un tā jānodod VEDLUDB. 

Savukārt prasības par EDLUS ārējās drošības pārbaudes veikšanu stāsies spēkā 2020. gada 1. jūnijā.


Avots: Finanšu ministrija (fm.gov.lv)

Jaunumi
GRAFA_V.png