BTC/USD 6251.08$ETH/USD 131.8$DASH/USD 64.3$LTC/USD 38.32$XMR/USD 47.1$ZEC/USD 30.62$
BTC/USD 6251.08$ETH/USD 131.8$DASH/USD 64.3$LTC/USD 38.32$XMR/USD 47.1$ZEC/USD 30.62$
baner_1.jpg
baner22.jpg
PVN deklarācijas pielikumu aizpildīšana preču piegādes uz noliktavu citā dalībvalstī darījumos

PVN deklarācijas pielikumu aizpildīšana preču piegādes uz noliktavu citā dalībvalstī darījumos

PVN deklarācijas pielikumu aizpildīšana preču piegādes uz noliktavu citā dalībvalstī darījumos 10.02.2020

Valsts ieņēmumu dienests (VID) savā mājaslapā ir publicējis jauno metodisko materiālu "Pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas pielikumu aizpildīšana preču piegādes uz noliktavu citā dalībvalstī darījumos", kas attiecas uz reģistrētiem pievienotās vērtības nodokļa maksātājiem, kuri veic preču piegādes uz noliktavu citā dalībvalstī.

2019. gada 28. novembrī ir pieņemti grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī un nosaka jaunu nodokļa piemērošanas kārtību preču piegādēm uz noliktavu (“call-off stock”) citā dalībvalstī.

Lai reģistrēti nodokļa maksātāji varētu deklarēt preču nosūtīšanu vai transportēšanu uz citu dalībvalsti, veicot preču piegādes uz noliktavu citā dalībvalstī saskaņā ar likuma 8.pantu, un varētu deklarēt preču piegādes ES teritorijā likuma 31.1 pantā noteiktajā brīdī, ja tiek veikta preču piegāde uz noliktavu citā dalībvalstī, 2019. gada 17. decembrī ir izdoti Ministru kabineta noteikumi Nr. 674 “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 15. janvāra noteikumos Nr.40 “Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām””, kas stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

Noteikumi Nr. 40 ir papildināti ar jaunām normām nodokļa deklarācijas 3.pielikuma “Pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā” (PVN 2 pārskats) un nodokļa deklarācijas 4.pielikuma “Labojumu pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā” (PVN 3 pārskats) aizpildīšanai.

Metodiskais materiāls ar PVN deklāracijas pielikumu aizpildīšanas piemēriem ir pieejams VID tīmekļa vietnē www.vid.gov.lv sadaļā “Nodokļi” – “Pievienotās vērtības nodoklis” – “Informatīvie un metodiskie materiāli” - "Metodiskie materiāli" → "Pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas pielikumu aizpildīšana preču piegādes uz noliktavu citā dalībvalstī darījumos".

Papildus informācija par preču piegādēm uz noliktavu ir pieejama VID tīmekļa vietnē: “Nodokļi” – “Pievienotās vērtības nodoklis” – “Informatīvie un metodiskie materiāli” – “Eksports, imports, tranzīts, preču piegāde ES” → “Par preču piegādēm uz noliktavu (“call-off stock”)”.

Avots: vid.gov.lvJaunumi
GRAFA_V.png