BTC/USD 10282.57$ETH/USD 322.45$DASH/USD 65.36$LTC/USD 43.2$XMR/USD 88.03$ZEC/USD 52.14$
BTC/USD 10282.57$ETH/USD 322.45$DASH/USD 65.36$LTC/USD 43.2$XMR/USD 88.03$ZEC/USD 52.14$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Paplašināts atbalsts komersantiem garantiju un paralēlo aizdevumu jomā

Paplašināts atbalsts komersantiem garantiju un paralēlo aizdevumu jomā

Paplašināts atbalsts komersantiem garantiju un paralēlo aizdevumu jomā 09.05.2019

Ministru kabineta 16. aprīļa sēdē tika apstiprināti grozījumi garantiju atbalsta programmā komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai, palielinot maksimālo garantiju apjomu maziem un vidējiem komersantiem, kā arī palielinot lielajiem komersantiem pieejamo finansējumu un turpmāk atļaujot sniegt garantijas kapitāldaļu iegādei ar nosacījumu par paplašināšanos un attīstību.

Saskaņā ar grozījumiem turpmāk maksimālā garantijas summa maziem un vidējiem komersantiem būs 5 mil. eiro līdzšinējo 3 milj. eiro vietā. Tāpat grozījumi paredz, ka atbalstu turpmāk varēs arī sniegt arī kapitāldaļu iegādei ar nosacījumu par paplašināšanos un attīstību. Izvērtējot tirgus nepilnības, ir secināms, ka šāds finanšu pakalpojums kapitālsabiedrību kapitāla daļu iegādei ir nepieciešams arī no uzņēmumu attīstības viedokļa. Ņemot vērā pieprasījumu pēc atbalsta lielajiem komersantiem, grozījumi paredz komersantu atbalstam novirzīt papildu 580 tūkstošus eiro

No kopējā komersantiem piešķirto garantiju apjoma uz šā gada 31.martu 38,2% ir garantijas, kas sniegtas apgrozāmo līdzekļu finansēšanai, 29,4% ir investīciju aizdevumu garantijas, savukārt banku garantijas sastāda 27%. Nozaru griezumā lielākais garantiju īpatsvars ir apstrādes rūpniecības projektiem – 32.4%, būvniecībai – 23.8%, kā arī vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības projektu finansēšanai – 22.3%.

Vienlaikus, apstiprinot grozījumus paralēlo aizdevumu atbalsta programmā, Ministru kabinets paplašināja to komersantu loku, kas turpmāk varēs saņemt ALTUM paralēlos aizdevumus konkurētspējas uzlabošanai. Vienlaikus tika atviegloti arī atbalsta saņemšanas nosacījumi, kā arī paredzēta jauna iespēja paralēlo aizdevumu sniegt kopā ar starptautiskas finanšu institūcijas sniegtu finanšu pakalpojumu.

Paralēlos aizdevumus investīciju veikšanai turpmāk varēs saņemt arī komersanti, kuru saimnieciskā darbība ir saistīta ar visa veida vairumtirdzniecību, būvniecības mašīnu un iekārtu iznomāšanu, individuālo kravu pārvadāšanas pakalpojumiem, automašīnu apkopi un remontu, siltumapgādi un gaisa kondicionēšanu u.tml.

Kā zināms, paralēlo aizdevumu programmas ietvaros komersanti un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības var saņemt subordinētus ilgtermiņa investīciju aizdevumus ar paaugstinātu kredīta risku, lai veicinātu saimnieciskās darbības veicēju attīstību un konkurētspēju. Paralēlos aizdevumus sniedz ALTUM un tie tiek sniegti kopā ar komercbanku finansējumu. Aizdevumam var tikt piemērots elastīgāks atmaksas grafiks nekā komercbankas finansējuma daļai, piemēram, garāks pamatsummas atmaksas periods. Paralēlā aizdevuma apjoms ir no 50 000 līdz 5 000 000 eiro. Programmas ietvaros līdz šim ir noslēgti 16 līgumi par kopējo summu vairāk nekā 9 miljoniem eiro.

Detalizēti ar Ministru kabineta apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 469 "Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

Detalizēti ar Ministru kabineta apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.997 „Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

https://em.gov.lv/lv/jaunumi/24415-paplasinats-atbalsts-komersantiem-garantiju-un-paralelo-aizdevumu-joma

Photo
Jaunumi
GRAFA_V.png