BTC/USD 49124.11$ETH/USD 1607.31$DASH/USD 235.08$LTC/USD 178.65$XMR/USD 206.72$ZEC/USD 129.28$
BTC/USD 49124.11$ETH/USD 1607.31$DASH/USD 235.08$LTC/USD 178.65$XMR/USD 206.72$ZEC/USD 129.28$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Paplašināts dīkstāves atbalsts patentmaksātājiem

Paplašināts dīkstāves atbalsts patentmaksātājiem

Paplašināts dīkstāves atbalsts patentmaksātājiem 11.02.2021

MK ir paplašinājis dīkstāves atbalstu patentmaksātājiem: 

turpmāk atbalsts pieejams arī tiem patentmaksātājiem, kuriem patents bijis spēkā vismaz trīs mēnešus pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas, tātad sākot no 2020. gada 9. augusta.

Līdz šim atbalsts bija pieejams tiem patentmaksātājiem, kam spēkā esošs patents bija vismaz sešus mēnešus pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas.


Dīkstāves atbalstam var pieteikties: 

- ja ieņēmumi mēnesī, par kuru tiek lūgts atbalsts, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, ir samazinājušies vismaz par 20%. Ja kādā no šiem mēnešiem cilvēks faktiski nav veicis saimniecisko darbību un ieņēmumu nav bijis, šis mēnesis vidējo ieņēmumu aprēķinā nav jāiekļauj.

- fiksēts atbalsts - 500 eiro apmērā par pilnu mēnesi. 

- var pieteikties līdz nākamā mēneša 15. datumam (par janvāri – līdz 15. februārim, par februāri - līdz 15.martam utt.)

- atbalsts ir pieejams līdz 2021. gada 30. jūnijam (pieteikties - līdz 2021. gada 15. jūlijam), bet ne ilgāk, kamēr būs spēkā noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi.

- iesniedzot iesnieguma formu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

+ VSAA piešķirs arī piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru cilvēkam tiek piemērots IIN atvieglojums.

Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png