BTC/USD 48808.87$ETH/USD 1593.45$DASH/USD 232.07$LTC/USD 177.5$XMR/USD 202.71$ZEC/USD 127.84$
BTC/USD 48808.87$ETH/USD 1593.45$DASH/USD 232.07$LTC/USD 177.5$XMR/USD 202.71$ZEC/USD 127.84$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Projektu konkurss EEZ un Norvēģijas grantu stipendiju aktivitātē

Projektu konkurss EEZ un Norvēģijas grantu stipendiju aktivitātē

Projektu konkurss EEZ un Norvēģijas grantu stipendiju aktivitātē 10.02.2021

Valsts izglītības attīstības aģentūra izsludina pieteikšanos Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu (EEZ/N) programmas “Pētniecība un izglītība” projektu konkursam stipendiju aktivitātē

Mērķis: veicināt padziļinātu, uz pētījumiem balstītu zināšanu attīstību, uzlabojot augstskolu doktorantu, maģistra, bakalaura un profesionālo studiju programmu studentu, akadēmiskā un administratīvā augstskolas personāla prasmes un kompetences augstākās izglītības un pētniecības jomā, veicinot divpusējo sadarbību un apmaiņu augstākās izglītības jomā starp Latvijas un donorvalstu (Norvēģija, Islande un Lihtenšteina) augstskolām.


Stipendiju konkursā projektus var iesniegt akreditētas Latvijas augstskolas, kurām projektā ir jāiesaista vismaz viens donorvalsts partneris no:
- Norvēģijas, 
- Islandes vai 
- Lihtenšteinas augstskolas.

Projektos iespējams īstenot divu veidu mobilitātes:
1) studējošo mobilitāti no 3 līdz 11 mēnešiem un 
2) akadēmiskā un administratīvā personāla mobilitāti no 1 līdz 4 nedēļām. 

Projekta minimālais programmas finansējums ir 10 000 eiro, maksimālais finansējums ir 200 000 eiro. 
Kopējais finansējums ir 1 582 866 eiro.

Projekta ilgums var būt 12, 24 vai 30 mēneši. Projektu īstenošanu plānots uzsākt 2021. gada 3. ceturksnī. 

Aktivitātē plānots palielināt pētniecības projektu ietekmi, līdz ar to stipendiju projektu iesniegumi, kas veidos sadarbību ar apstiprinātajiem Baltijas pētniecības projektiem, paaugstinās savas iespējas finansējuma saņemšanai. Vienlaikus Baltijas pētniecības programmā iesaistītie projektu īstenotāji ir aicināti apvienot pētniecības un stipendiju aktivitātes, iesaistot doktorantus, maģistra un bakalaura studentus kopīgos pētniecības projektos.

Apstiprinātie projekti saņems finansējumu līdz 100% apmēram, no kura 15% ir valsts līdzfinansējums, bet 85% EEZ/N finansējums. 


Projektu pieteikumus iespējams iesniegt rsgrants.viaa.gov.lv sistēmā līdz 2021. gada 12. aprīlim (plkst. 23:59)

Vadlīnijas un informācija par pieteikšanos konkursā atrodamas eeagrants.lv mājaslapas sadaļās konkursi un dokumenti.

Avots: https://eeagrants.lv/Jaunumi
GRAFA_V.png