BTC/USD 49056.66$ETH/USD 1607.09$DASH/USD 234.46$LTC/USD 178.63$XMR/USD 206.66$ZEC/USD 128.97$
BTC/USD 49056.66$ETH/USD 1607.09$DASH/USD 234.46$LTC/USD 178.63$XMR/USD 206.66$ZEC/USD 128.97$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Par cigarešu inventarizāciju un akcīzes nodokļa starpības summas aprēķināšanu saistībā ar akcīzes nodokļa likmes maiņu 1. martā

Par cigarešu inventarizāciju un akcīzes nodokļa starpības summas aprēķināšanu saistībā ar akcīzes nodokļa likmes maiņu 1. martā

Par cigarešu inventarizāciju un akcīzes nodokļa starpības summas aprēķināšanu saistībā ar akcīzes nodokļa likmes maiņu 1. martā 22.02.2021

Jauns VID metodiskais materiāls "Par cigarešu inventarizāciju un akcīzes nodokļa starpības summas aprēķināšanu saistībā ar akcīzes nodokļa likmes maiņu 2021. gada 1. martā" (ŠEIT). 

Saskaņā ar likuma “Par akcīzes nodokli” pārejas noteikumu 115. punkta otro apakšpunktu2021. gada 1. martā tiek paaugstināta akcīzes nodokļa likme cigaretēm. Vienlaikus tiek noteikta arī augstāka minimālā cigaretēm piemērojamā akcīzes nodokļa (AN) likme.

AN likme

līdz 2021. gada 28. februārim

no 2021. gada 1. marta

Cigaretes (par 1000 cigaretēm) 78,70 euro + 20%*, bet ne mazāk kā 114,70 euro par 1000 cigaretēm 92,50 euro + 15%*, bet ne mazāk kā 121,40 euro par 1000 cigaretēm
* % no maksimālās mazumtirdzniecības cenas

Cigarešu krājumu inventarizācija saistībā ar AN likmju maiņu jāveic visām personām, kurām ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence):
1) reģistrēta saņēmēja darbībai, kura speciālās atļaujas (licences) darbības ietvaros atļautas darbības ar tabakas izstrādājumiem;
2) tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai;
3) tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai.


Cigarešu akcīzes nodokļa marku krājumu inventarizācija saistībā ar akcīzes nodokļa likmju maiņu jāveic: 

— ja pēc stāvokļa 2021. gada 1. martā personas uzskaitē ir AN markas, par kurām (vai attiecīgajām cigaretēm) AN samaksāts kādā no iepriekšējiem taksācijas periodiem, sekojošām personām: 

1) apstiprinātam noliktavas turētājam, kura speciālās atļaujas (licences) darbības ietvaros atļautas darbības ar tabakas izstrādājumiem; 

2) importētājam (ja ar attiecīgajām AN markām marķēt paredzētajām vai marķētajām akcīzes precēm nav piemērota muitas procedūra — laišana brīvā apgrozībā); 

3) reģistrētam saņēmējam un īslaicīgi reģistrētam saņēmējam (ja ar attiecīgajām akcīzes nodokļa markām marķētās cigaretes nav saņemtas LR). 

Cigarešu akcīzes nodokļa marku krājumu inventarizācija nav jāveic:

—  ja par akcīzes markām AN nav samaksāts līdz 2021. gada 1. martam, kā arī nav jāinventarizē tās cigarešu akcīzes nodokļa markas, kas ir atdotas VID glabāšanā līdz marku identifikācijai. 


Sīkāk par inventarizācijas norises kārtību un akcīzes nodokļa starpības aprēķināšanu var atrast VID metodiskajā materiālā - ŠEIT

Avots: vid.gov.lv

Jaunumi
GRAFA_V.png