BTC/USD 48735.5$ETH/USD 1589.79$DASH/USD 231.07$LTC/USD 176.75$XMR/USD 202.78$ZEC/USD 128.42$
BTC/USD 48735.5$ETH/USD 1589.79$DASH/USD 231.07$LTC/USD 176.75$XMR/USD 202.78$ZEC/USD 128.42$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Vienreizējs atbalsts 500 eiro apmērā par katru bērnu

Vienreizējs atbalsts 500 eiro apmērā par katru bērnu

Vienreizējs atbalsts 500 eiro apmērā par katru bērnu 19.02.2021

Saeima 2021. gada 18. februārī galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, kas paredz:

- ģimenēm izmaksāt vienreizēju atbalstu 500 eiro apmērā par katru audzināšanā esošu bērnu.   

Atbalstu saņems personas, kurām:
- piešķirts ģimenes valsts pabalsts vai 
- piešķirts bērna kopšanas pabalsts par bērnu līdz 1 gada vecumam; 
- sakarā ar bērna dzimšanu ir tiesības saņemt maternitātes pabalstu un bērns būs dzimis līdz ārkārtējās situācijas beigām; 
- tiesības saņemt bērna kopšanas pabalstu vai ģimenes valsts pabalstu ir radušās ārkārtējas situācijas laikā.

Atbalsta izmaksa notiks automātiskibez iesniegumalīdz 2021. gada 31. martam.

Savukārt tām personām, kurām no 2021. gada 1. marta līdz izsludinātās ārkārtējās situācijas beigām vēl tikai radīsies tiesības saņemt vienreizējo atbalstu, VSAA to izmaksās mēneša laikā no dienas, kad piešķirts bērna kopšanas pabalsts vai ģimenes valsts pabalsts.

No izmaksātā atbalsta netiks atskaitīti nodokļi, veikta parādu piedziņa un ieturējumi. 
Šo atbalstu neņems vērā vērtējot atbilstību maznodrošinātas/ trūcīgas ģimenes (personas) statusam.

Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.

Avots: Saeima (saeima.lv), Labklājības ministrija (lm.gov.lv).

Jaunumi
GRAFA_V.png