BTC/USD 12747.4$ETH/USD 393.32$DASH/USD 74.61$LTC/USD 54.88$XMR/USD 120.35$ZEC/USD 63.09$
BTC/USD 12747.4$ETH/USD 393.32$DASH/USD 74.61$LTC/USD 54.88$XMR/USD 120.35$ZEC/USD 63.09$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2019. gada septembrī

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2019. gada septembrī

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2019. gada septembrī 01.10.2019

Komentārs/skaidrojums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

  • Ministru kabineta noteikumi Nr. 406 “Noteikumi par informācijas apjomu, ko sniedz Valsts ieņēmumu dienests par politiski nozīmīgām personām, un tās pieprasīšanas, izsniegšanas un glabāšanas kārtību”.

Noteikumi nosaka informācijas apjomu, kuru Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekts var saņemt no Valsts ieņēmumu dienesta politiski nozīmīgu personu datubāzes par Latvijas Republikas politiski nozīmīgu personu (izņemot starptautiskas organizācijas vadītāju (direktoru, direktora vietnieku) un valdes locekli vai personu, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu), tās laulāto, vecākiem, bērniem, brāļiem vai māsām kā arī šādas informācijas pieprasīšanas, izsniegšanas un glabāšanas kārtību.

27.08.2019.

01.11.2019.

Jaunumi
GRAFA_V.png