BTC/USD 32804.71$ETH/USD 1259.3$DASH/USD 107.07$LTC/USD 140.66$XMR/USD 139.04$ZEC/USD 89.09$
BTC/USD 32804.71$ETH/USD 1259.3$DASH/USD 107.07$LTC/USD 140.66$XMR/USD 139.04$ZEC/USD 89.09$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Pensija saistībā ar Apvienoto Karalisti no 2021. gada 1. janvāra

Pensija saistībā ar Apvienoto Karalisti no 2021. gada 1. janvāra

Pensija saistībā ar Apvienoto Karalisti no 2021. gada 1. janvāra 04.01.2021

2020. gada 24. decembrī AK un ES ir panākusi vienošanos par to, kā starp abām pusēm noritēs sadarbība pēc AK izstāšanās no ES pārejas perioda beigām. Vienošanās ietver sadarbību arī pensiju jautājumā. Līgums sociālā nodrošinājuma koordinācijas jomā stāsies spēkā pēc tā ratifikācijas.

Latvijas pilsoņi, nepilsoņi un arī citu ES dalībvalstu pilsoņi, kuri:
- uz 2020. gada 31. decembri dzīvoja un strādāja AK un turpina to darīt, un 
- kuriem ir izpildījušies nosacījumi Latvijas pensijas piešķiršanai (sasniegts nepieciešamais pensionēšanās vecums, uzkrāts nepieciešanais apdrošināšanas stāžs u.c.), 

arī pēc 2021. gada 1. janvāra var pieprasīt Latvijas pensiju par Latvijas apdrošināšanas periodiem. Šādu iespēju paredz AK izstāšanās līgums no ES.


AK dzīvojošie:

pieprasījumu Latvijas pensijai var iesniegt ar AK kompetentās iestādes (International Pension Centre, The Pension Service 11) starpniecību, nosūtīt pieprasījumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) elektroniski ar drošu elektronisku parakstu, izmantot www.latvija.lv pieejamos iesnieguma veidus. Pensijas saņemšanai jānorāda kredītiestādes konts Apvienotajā Karalistē.

Latvijā dzīvojošie AK pilsoņi:

- kuriem līdz 2020. gada 31. decembrim ir uzkrāti apdrošināšanas periodi AK, ar pieprasījumu AK pensijas piešķiršanai, var vērsties VSAA vai AK kompetentajā iestādē. 


- Lai nodrošinātu pensiju piešķiršanu, VSAA un AK kompetentā iestāde apmainās ar nepieciešamo informāciju.

Ja VSAA rīcībā nav informācija par personas Latvijas apdrošināšanas stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim, tad persona nepieciešamos dokumentus iesniedz VSAA kādā no šiem veidiem: 
- ar AK kompetentās iestādes starpniecību, 
- nosūta VSAA pa pastu notariāli apstiprinātas kopijas, 
- nosūta elektroniski atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošiem normatīvajiem aktiem, vai 
- iesniedz VSAA.


Avots: vsaa.gov.lv


Jaunumi
GRAFA_V.png