BTC/USD 12767.86$ETH/USD 394.52$DASH/USD 74.65$LTC/USD 55.4$XMR/USD 120.43$ZEC/USD 63$
BTC/USD 12767.86$ETH/USD 394.52$DASH/USD 74.65$LTC/USD 55.4$XMR/USD 120.43$ZEC/USD 63$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Pensiju un atlīdzību indeksācija 2020. gada 1. oktobrī

Pensiju un atlīdzību indeksācija 2020. gada 1. oktobrī

Pensiju un atlīdzību indeksācija 2020. gada 1. oktobrī 20.08.2020

2020. gada 1. oktobrī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) indeksēs pensijas un atlīdzības vai to daļu apmēru, kas nepārsniedz 454 EUR mēnesī

Indeksētas tiks:

- vecuma, 

- invaliditātes, 

- izdienas un 

- apgādnieku zaudējuma pensijas un atlīdzības, kuras piešķirtas vai pārrēķinātas līdz 2020. gada 30. septembrim.


Vecuma pensijām tiks piemēroti šādi indeksi:

  • 1,0380, ja kopējais apdrošināšanas stāžs ir līdz 29 gadiem
  • 1,0446, ja kopējais apdrošināšanas stāžs ir 30-39 gadi vai ja vecuma pensija ir piešķirta par darbu kaitīgos, smagos (2. saraksts) vai sevišķi kaitīgos, sevišķi smagos (1. saraksts) darba apstākļos (arī, ja apdrošināšanas stāžs ir mazāks par 30 gadiem); 
  • 1,0512, ja kopējais apdrošināšanas stāžs ir 40-44 gadi
  • 1,0578, ja kopējais apdrošināšanas stāžs ir 45 un vairāk gadi.


Ja pensija un atlīdzības:

nepārsniedz 454 EUR   → indeksēta tiks visa piešķirtā pensija.

- ir lielākas par 454 EUR → indeksēs tikai daļu no piešķirtās summas – 454 EUR.


Politiski represētajām personām, I grupas invalīdiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem indeksē visu pensijas apmēru.


Invaliditātes, izdienas un apgādnieka zaudējuma pensijām, kā arī apdrošināšanas atlīdzībām (apmēram, kas nepārsniedz 454 EUR) tiks piemērots indekss 1,0380 neatkarīgi no apdrošināšanas stāža.


Pensijas palielinājums būs atkarīgs no piešķirtās pensijas apmēra.

Piemēram: Personai par 32 gadu apdrošināšanas stāžu ir piešķirta vecuma pensija, kuras apmērs 2020. gada 30. septembrī ir 400 EUR. 

Pensijas apmērs pēc indeksācijas būs 417,84 EUR (piemērojamais indekss 1,0446).


Piemaksa pie valsts pensijas netiek iekļauta indeksējamā pensijas apmērā.

Piešķirto piemaksu par katru apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, no 2020. gada 1. oktobra palielinās:

no 1,61 līdz 1,67 EUR – ja vecuma pensija piešķirta līdz 1996. gada 31. decembrim vai invaliditātes pensija piešķirta un vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums sasniegts līdz 1996. gada 31. decembrim;

no 1,07 līdz 1,11 EUR – ja vecuma vai invaliditātes pensija piešķirta, sākot no 1997. gada 1. janvāra.

Piemēram: Personai par 25 gadu apdrošināšanas stāžu ir piešķirta vecuma pensija, kuras apmērs 2020. gada 30. septembrī ir 300 eiro. Šim apmēram piemēro indeksu 1,0380, līdz ar to pensijas apmērs pēc indeksācijas būs 311,40 EUR. Piešķirtā piemaksa, kuras apmērs par 24 gadiem apdrošināšanas stāža līdz 1995. gada 31. decembrim būs 40,08 EUR.


VSAA pensiju indeksāciju nodrošinās automātiski bez personas iesnieguma. 

Pensiju un piemaksu jaunajā apmērā izmaksās, sākot no 2020. gada oktobra. 

Jāņem vērā, ka no indeksētās pensijas var tikt ieturēts IIN, kas samazina izmaksājamo summu. 

Valsts pensijas un atlīdzības tiek indeksētas saskaņā ar likuma „Par valsts pensijām” 26. pantu.


Avots: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (vsaa.gov.lv)

Photo
Jaunumi
GRAFA_V.png