BTC/USD 8809.38$ETH/USD 200.57$DASH/USD 71.96$LTC/USD 42.11$XMR/USD 61.91$ZEC/USD 44.89$
BTC/USD 8809.38$ETH/USD 200.57$DASH/USD 71.96$LTC/USD 42.11$XMR/USD 61.91$ZEC/USD 44.89$
baner_1.jpg
baner22.jpg
Piektais projektu pieteikumu konkurss Centrālā Baltijas jūras reģiona programmā

Piektais projektu pieteikumu konkurss Centrālā Baltijas jūras reģiona programmā

Piektais projektu pieteikumu konkurss Centrālā Baltijas jūras reģiona programmā 10.05.2019

24.aprīlī Rīgā notikušajā sanāksmē Interreg Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam (turpmāk – programma) Uzraudzības komiteja lēma par piektā projektu pieteikumu konkursa izsludināšanu.

Projektu pieteikumu iesniegšanai ir paredzēts viens posms, iesniedzot pilnu projekta pieteikumu. Pieteikumus varēs iesniegt no 2019.gada 15.augusta līdz 15.oktobrim, kad tiks atvērta elektroniskā jeb “eMonitoring” (eMS) sistēma.

Piektajā projektu konkursā pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir aptuveni 12 miljoni eiro.

Lai piedalītos konkursā, projektā ir jābūt vismaz diviem partneriem, pārstāvot vismaz divas programmas dalībvalstis: Zviedriju, Igauniju, Latviju vai Somiju, tai skaitā Ālandu salas. Latvijā programmas teritorijā ietilpst Kurzemes, Vidzemes un Zemgales reģioni, kā arī Rīga un Pierīga.

Projektu konkurss ir atvērts visās programmas prioritātēs un visos programmas prioritāšu specifiskajos mērķos (turpmāk – SO):

1. prioritātē “Konkurētspējīga ekonomika”:

 • (SO) 1.1 - Inovatīvāki zināšanām bagātāki Centrālā Baltijas jūras reģiona uzņēmumi;
 • (SO) 1.2 - Jaunieši, kas vēlas iesaistīties uzņēmējdarbībā;
 • (SO) 1.3 - Lielāks Centrālā Baltijas jūras reģiona uzņēmumu eksports uz jauniem tirgiem.

2. prioritātē “Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana”:

 • (SO) 2.1 - Ilgtspējīgu dabas un kultūras resursu attīstīšana ilgtspējīgos tūrisma objektos;
 • (SO) 2.2 - Ilgtspējīgi plānotas un pārvaldītas jūras un piekrastes teritorijas;
 • (SO) 2.3 - Labāka pilsētu plānošana Centrālajā Baltijas jūras reģionā;
 • (SO) 2.4 - Likvidētas/samazinātas barības vielu un toksīnu ieplūdes vietas Baltijas jūrā.

3. prioritātē “Labi savienots reģions”:

 • (SO) 3.1 - Uzlabota transporta, preču un cilvēku plūsma;
 • (SO) 3.2 - Esošo mazo ostu pakalpojumu uzlabošana tūrisma attīstības veicināšanai.

4. prioritātē “Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions”:

 • (SO) 4.1 - Vairāk cilvēki gūst labumu no spēcīgākas Centrālā Baltijas jūras reģiona sabiedrības;
 • (SO) 4.2 - Līdzīgas profesionālās izglītības un mācību programmas Centrālajā Baltijas jūras reģionā.

Plānots, ka finansējuma saņemšanai atbalstītie projekti savu darbību varēs uzsākt 2020.gada 1.februārī, un to maksimālais darbības ilgums ir paredzēts līdz 2022.gada 31.decembrim.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas konsultācija ar programmas Kopīgā sekretariāta pārstāvjiem ir obligāta, nosūtot elektroniski projekta idejas formu (project idea form). Sekretariāta projektu vadītāju kontaktinformācija ir pieejama šeit: http://centralbaltic.eu/organisational-structure/joint-secretariat

11.jūnijā Rīgā (Tallink Hotel Riga, Elizabetes ielā 24) notiks programmas Kopīgā sekretariāta rīkots seminārs (angļu valodā) potenciālajiem pieteikumu iesniedzējiem. Seminārā tiks paredzēts laiks arī individuālām konsultācijām. Detalizēta informācija un darba kārtība tiks publicēta drīzumā programmas mājas lapā šeit: http://centralbaltic.eu/

Programmas dokumenti, ar kuriem pieteikumu iesniedzēji ir aicināti iepazīties, ir pieejami šeit: http://centralbaltic.eu/document-categories/project-documents

Atgādinām, ka ceturtajā projektu konkursā pieteikto projektu atlase notika 2019.gada 6.martā un finansējuma saņemšanai tika atbalstīti 16 projekti, tai skaitā 10 projekti, kuros piedalās partneri no Latvijas.

Ceturtā projektu konkursa kopsavilkums pieejams šeit: https://www.interreg.lv/lv/aktualitates/konkursi/atbalstiti-16-projekti-centrala-baltijas-juras-regiona-programma/

http://centralbaltic.eu/content/4th-call-projects-have-been-selected-funding

Ar pilnu programmas četros iepriekšējos konkursos finansēto projektu sarakstu var iepazīties programmas datu bāzē šeit: http://database.centralbaltic.eu/

Aicinām sekot līdzi jaunumiem tīmekļa vietnēs:

https://www.interreg.lv/

https://www.facebook.com/Interreg.lv/

http://centralbaltic.eu/

https://www.facebook.com/centralbaltic/

http://varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=27344
Photo
Jaunumi
GRAFA_V.png